33
ראש חודש
אמונת חידוש העולם. "כי עיקר החיים כשמתחלין לעבוד את ה' בכל פעם מחדש כאילו לא התחיל עדיין בעבודתו כלל"
ראש חודש
34
חודש אלול
חודש הרחמים והסליחות, חודש התיקון-זו הזדמנות חייך ליצירת שינויים וניסים בנפשך
הנס הגדול ביותר הוא נס שינוי האדם
חודש אלול
23
שבת
קבלת מתנת השבת לתוכך-מתנת המנוחה
מתנת הדעת וההתייחדות עם הבורא-יום הנשמה
שבת
24
ימים נוראים
התעוררי לחיות את עוצמתך עצמאותך ועצמיותך
ימים נוראים
38
עשרת ימי תשובה
לדעת כיצד להתחיל את השנה ולהתחיל מהתחלה
עשרת ימי תשובה
29
ראש השנה
"עיקר ההתחלה בר"ה, ומר"ה נמשך החיות והתיקון לכל השנה כולה"
"בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך עמנו"
ראש השנה
35
חודש חשון
מזל עקרב
חוש הריח, חשון – הריח שנשאר מימים נוראים-כיצד להוריד את האור לימות המעשה
חודש חשון
חנוכה
ימי חנוכה הם ימי הודאה-והודאה היא מעין עולם הבא
חנוכה
טו בשבט
"כי האדם עץ השדה"
הקבלת נפש האדם לעבודות הנעשים באילן
סדר ט"ו בשבט ייחודי
טו בשבט
חודש אדר
חודש אדר-א' דר אלופו של עולם דר בו והוא השורש לשמחה לשנה כולה
כלים מעשיים ליצירת שמחה שאינה תלויה בגורמים חיצוניים
חודש אדר
פורים
ועכשיו… כל ההתחלות מפורים
כיצד להמשיך את השגחת השם לתוך הטבע ולמשוך ניסים
פורים
ז' אדר
ביום זה נפנים למידות עמוקות ממשה רבנו:
1 .הציפייה לישועה.
2 .יראת הדין.
ז' אדר
פסח
פסח בפתח ואיך לא תהיי במתח?
כל הסודות להיות בת חורין אמיתית ולעבור את ליל הסדר בהתרוממות
כי צריך כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים
פסח
ימי ספירת העומר
על עבודת המידות והספירות בספירת העומר והכנה למתן תורה
ימי ספירת העומר
חודש אייר
חודש אייר-חודש הרפואה
כוח ההתבוננות והבינה השייך לשבט יששכר
חודש אייר
ל"ג בעומר
סוד רפואת הנפש מכוח החיבור לפנימיות התורה
אור אהבת השם וסודות הרשב"י
תפילות ייחודיות לל"ג בעומר
ל"ג בעומר
שבועות
החתונה המחודשת של נשמות עם ישראל והבורא
קבלת התורה-קבלת הדעת הגואלת מכל צער
שבועות
בין המצרים
כל רודפיה הישגוה בין המיצרים
כל רודף -יה השיג-וה בין המיצרים
האור הגנוז בתוך החושך
בין המצרים
תשעה באב
הקבלת בית המקדש החיצוני לפנימי
עבודת הלב ביום שבו חרבו בתי המקדש
תשעה באב