לבנות את הקודש שבתוכי

עזור לי בתפילה זו להקים את בית המקדש מחדש…
את בית המקדש שבתוכי, זו בחירתי וזו מחויבת אני לפניך
הרי ציוויתנו “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”
וכך הודעת לנו שאתה רוצה לשכון בתוך ליבותינו של כל אחד ואחד מעמך ישראל.
עזור לי לדעת היכן חורבן הקודש שבתוכי?
כך שאוכל להכין את ליבי כך השכינה תשרה בו

עזור לי להבין מה כוונת חז”ל “כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה”
הרי אפשר להבין ממאמר חז”ל שכל מי שמתאבל על ירושלים זוכה (ולא יזכה דוקא) זוכה בזמן הווה…
המתאבל הוא מתבונן ומנסה לחוות את החורבן ,ומי שעושה זאת בחורבן עצמו זוכה ורואה בשמחתה של ירושלים בזמן הווה.
מטרת האבלות –לפשפש במעשיי, ולמצוא דרך ראויה לתקן את מעשיי….
עזור לי להתאבל באמת, ז”א שאעצור ואתבונן על עצמי עד כמה התרחקתי, ועזור לי למצוא דרכים כיצד להגיע לחוף מבטחים.
עזור לי להבין מה הוא חורבן ירושלים, בודאי אין כאן הכוונה למצבה הפיסי,
עזור לי להביט על מצבה של ירושלים כעט,
עתידה ירושלים להתפשט על כל א”י….והנה כיון יש ממש ישוב גדול של יהודים בירושלים…
“נחפשה דרכו ונחקורה ונשובה אל השם…” עזור לי להתבונן באורח חיי באופן שבו אני הולכת לישון וקמה , להתבונן בחיי, ממה אני נהנית?, איך אני אוכלת, מה מעניין אותי? מה חשוב לי?מה אופי מחשבותיי? איך מפרשת אני את המציאות? מה הקשר שלי ללימוד התורה? מה מצב הקשר שלי איתך? מה מצב ליבי?
התרחקותך ממנו אינו אלא בגלל מעשינו שאינם טהורים…הרי הבטחת לאבותינו שלא תיטוש אותנו לעולמים,
חדש ימנו כקדם, עזור לי לא להיות בעצמי מכשול להתקרבותי אליך…
אני יכולה להגיע ע”י ההתבוננות למצב של “ונשובה אל השם”
אנא ממך עזור לי לעצור ולהתבונן ולתקן את מעשיי, הרי בזמן זה פינת אותנו מכל עיסוק אחר וסידרת לנו זמן להתבוננות…
ואתה הרי מקומו של עולם ואין העולם מקומך אתה לעולם מתחלף ולא מתרחק מאיתנו הריחוק בא רק מצידנו-אנו נסחפים ומתרחקים ממך בלי שנשים לב ועל כן נותן אתה לנו את מתנת האבלות מידי שנה , מעניק לנו זמן של התבוננות שלא נאבד לגמרי..
שכל שנה נשוב מחדש ובפרט בחודשי ההכנה לר”ה בימי תמו”ז ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים ובא”ב ראשי תיבות אלול בא….
אתה מכין אותנו ליום הדין השנתי… על מנת שנזכה בו, על מנת שנתעורר משנתינו,
עזור לי להתאבל-ז”א להתבונן על שורש הגלות ,להתבונן על חורבן הקודש בתוכי, איך אני חייה ומה אני מזמינה לחיי בהכרך ע”י מחשבותיי ודיבוריי?
אילו מידות שלך השם אני מזמינה ע”י אורח התנהגותי?
ע”י אורח חיי?
וכך אגיע לתיקון מעשיי ואז ממש אני אזכה לראות בשמחת ירושלים בזמן הווה ….
הרי כל אדם שמח שהוא זוכה לגלות מה ייעודו ומה תפקידו והוא עוזה זאת תחושת הביזבוז זה הוא התסכול הגדול ביותר , מה תפקידה של ירושלים? למדיני מה היא שמחת ירושלים
שמחת ירושלים- יראה שלמה, שער השמיים שאזכה לראות ולירא מפניך , עזור לי לראות את מה שהעיניים לא רואות, את הדברים הרוחניים… שלא רואים בעיניים כי הרי עיניי לא רואות באמת את המציאות האמיתית…
וגם כאשר אני רואה אינני מבינה הרבה פעמים את משמעות העמוקה של המראות שמולי,
צדיקיך זכו לראות,
ירושלים תפקידה לפתוח את עיניי ולתת לי יראת הרוממות, עיר שהיא שער לראות מעבר לחומר…
זו היא עיר הקודש… ממש כשם שיש הבדל בין חושך לאור כך עיר זו היא עיר של קודש ולא של חול ירושלים בוערת כולה אליך מלאת קודש מלאת אש אהבתך,”בית אלוקים” מקום החיבור בין שמים לארץ…ממש כמו מצפה לעליונים… עיר שחוברה לה יחדיו, הרי כאן בעולמנו התחתון יש גילויי כבוד מלכותך “משפילי לראות בשמים ובארץ” השם אתה כאן ממש כמו שאתה בשמים
משפיל את עצמך כביכול ומשרה שכינתך בתחתונים, הרי זו תכלית כל הבריאה כולה ,
דרך ירושלים עולות כל התפילות ובאות כל ההשפעות שם נקודת המגע,
לכן עזריני להתאבל על ירושלים- להתאבל על התרופפות המגע שנגרם על ידי מעשי בני אדם, אנא עזור לי להתאבל על חסרון הדעת איך אני שוכחת את תכלית ביאתי לעולם- לשוב אליך.
חשבון הנפש הזה כאשר אני מתבוננת וכואב לי כיצד אני שוכחת מה עיקר ומה טפל, ומה שייך לנו באמת? הקדושה הקשר איתך…
עזור לי לעבוד על נפשי ולהתחבר לצער של הריחוק שלי מהאמת, על חוסר החיבור אל הרוחניות
עזור לי לנצל את הזמן היקר הזה שלושת השבועות שאז אפשר ממש להשיג אותך להתקרב אליך לעושת ממש תשובה אמיתית ולשוב ולהתחבר כי הרי “כל רודפיה השיגוה בין המיצרים” דווקא זה זמן להשיג אותך….כי כל מי שרודף אחרי י-ה משיג ו-ה דווקא בבין המיצרים עזור לי להתחבר לאור הגדול שיורד דווקא בזמן זה אור של התבוננות המובילה ישר אליך ואז אזכה ממש לראות בשמחת ירושלים, אזכה לחבר את עצמי מחדש אליך וממליא באור פניך נתת לנו…

כתיבת תגובה

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
ספר מתנה
מחוה שמילוביץ וחלי ראובן
40 עמודים של של תוכן מרפא

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר