סודות לזמן למלחמה

מוקדש למציאת הנעדרים והחטופים במהרה, לרפואת כל החולים ועילוי נשמת הנפטרים

כל אחד מאיתנו כמעט, מתמודדת עם תחושה של הפחד,

הרבה אנשים, נשים וילדים מרגישים חרדה בעקבות המצב הביטחוני

אנו כאיש אחד בלב אחד  ומרגישות ביחד את הצער

ואת האחריות המשותפת לעשות את המיטב על מנת למשוך את חסדי הבורא הגלויים

במאמר זה אתן לכן עצות מעשיות

איך לצאת מהפחד

איך להתחבר לקב”ה

איך להבין ממש מה הקב”ה רוצה מאיתנו?

ואיך לצאת מחוסר אונים ומעגל של דאגה למעגל של השפעה רצינית של חסדים על עם ישראל?

כלי אדיר וסוד גדול שיכול לעזור לנו בזמן אמת

“לפי גודל האמונה , דהיינו הדבקות באמונה, ריבוי המחשבות והרהור הלב באמונה

כן תגדל ותתגלה השגחת השם בעולם עד כדי שינוי הטבע!” אלו דבריו הנפלאים של השפת אמת.

אחד משמות השם “אל אמונה” שאלוקותו של הבורא מתגלה בעולם, כפי האמונה שנמצאת בבני האדם!

שימי לב זו עצה כ”כ פשוטה ועוצמתית, כל אשה יכול להיכנס למעגל של השפעה

ולא להשאר רק במעגל של פחדים ודמיונות

“אל אמונה” האלוקות של הבורא, ההשגחה שלו – מתגלה כפי האמונה שנמצאת בלב שלנו בני האדם.

מסר ברור עבור כולנו , שברגעים אלו ממש הקב”ה בוחן אותנו,

בוחן את האמונה שלנו.

המצב הזה קורא לכל אחת מאיתנו לחזק את הלב עוד יותר במדרגת האמונה,

לא משנה לאיזה דרגת אמונה הגעת עד כה.

עדיין אפשר להמשיך עוד להעמיק ולהרחיב את האמונה, ולהגיע לרבדים יותר עמוקים בנפש

עד שנגיע ממש לאמונה החושית!

עד שנצליח להרגיש באברים את הנוכחות של הבורא.

אם הגוף שלנו חש רעד, נשימות קצרות, והוא בהישרדות

זה אומר שלא הפנמנו ברובד של הגוף את הנוכחות של הבורא.

המצב הזה קורא לנו לעבודה מאוד חזקה על אמונה וביטחון.

הפחדים שכולנו סובלים מהם זה נובע מדמיון שלילי עתידי

יצירת תמונה שלילית דמיונית שהאדם מאמין בה

והפתרון היחיד שיכול באמת לעזור זה להתחזק באמת במידת האמונה והביטחון.

מטרת הפחד-זה דחף

בשורש מטרת הפחד לדחוף אותנו להיות קרובות לקב”ה,

כאשר הפחד לא מאוזן ויוצא מהאיזון שלו, אז הוא גורם לנו לריחוק וניתוק מהבורא.

לכל יהודיה יש אחריות עצומה למשוך הנהגה על טבעית של הבורא על עם ישראל

או חלילה לגרום להסתר פנים.

“אל אמונה” אלוקותו והשגחתו וחסדיו מתגלים בעולם הזה –

כפי האמונה שנמצאת בלב שלנו

בבני האדם.

“וכל מעשהו באמונה” הקב”ה מנהיג את העולם כפי האמונה שיש בעולם.

הניסיון שכולנו מצויים בו בא לגלות את פנימיות ליבנו.

כל ניסיון מגלה לנו את המדרגה שלנו באמונה.

את מוזמנת להיפגש עם מדרגת הלב שלך ברגע זה,

איפה הלב שלך נמצא עכשיו?

שאלי את עצמך

האם הלב שלי מדובק בהשגחת השם או בכל מיני שמועות שאני שומעת בחדשות

ותמונות מזעזעות?

איפה הלב שלי נמצא?

אין באפשרותנו כרגע למצוא נעדרים ולהחזיר את החטופים, אבל יש לנו אחריות חשובה ביותר.

האחריות האדירה שיש לכל אחת מאיתנו

האם להתקרב לקב”ה או חלילה להתרחק ממנו דרך המצב הזה?

זו בחירה ממש גורלית מאוד כי היא מושכת דינים או חסדים על עם ישראל.

ויש לנו כוח למשוך חסדים!

הקב”ה תמיד מחייה את הכל. אבל יש 2 אפשרויות או שהקב”ה

מנהיג את העולם בהנהגת המשפט ע”י דינים וצמצומים ובשורות קשות

או שההנהגה של הבורא היא מעל הטבע ממש.

שכל  ירי שנשלח אלינו לא יגרום לשום נזק

ובשביל זה כל אחת מאיתנו צריכה לעזור בזה ולהתחזק באמונה!

וכל אחת תשפיע לגמרי ותשפיע באופן חזק על הנהגת הבורא איתנו.

כי כפי שאמרנו מהשפת אמת

“כי לפי גודל האמונה, היינו הדבקות באמונה”

המצב הזה קורא לנו, לכל אחת מאיתנו לעלות שלב, לעלות דרגה באמונה,

להגיע לדבקות האמונה היינו:

“ריבוי מחשבות והרהור הלב באמונה”

מה שאנו צריכות לעשות כל היום במקום לשמוע חדשות ולחפש אחרי בשורות

לפתוח ספרים של אמונה, לשנן פסוקי אמונה, להתחבר לקב”ה בתפילה

לנצל כל רגע על מנת להמתיק דינים מעל עם ישראל

“ריבוי מחשבות והרהור הלב באמונה”

ככל שכל אחת מאיתנו תהרהר באמונה, ותבקש גם מכל בני ביתה

להתחבר לאמונה ולדבר אמונה

כך תגדל ותתגלה השגחת השם בעולם עד כדי שינוי הטבע

הקב”ה רוצה להתנהג איתנו בהנהגה ניסית

כל אחת היא חיילת בצבא השם!

גם אם את לא בחזית המלחמה את יכולה בהחלט

למשוך עלינו ניסים וישועות וחסדים

העניין זה לפי השפת אמת הוא גם בפרטיות וגם בכלליות.

כל אחד לפי מה שהוא מאמין ובוטח בבורא כך הוא נושע.

וגם הנהגה כללית על עם ישראל

“באמת השגחת הבורא יתברך בעולם, הוא כפי האמונה, והרשעים שאין מאמינים נמסרו לטבע בלבד.”

אנו לא רוצות להמסר לטבע וביד האוייבים

“ובני ישראל כפי האמונה שבהם משתנה להם הטבע

כעניין אין מקרה ואין מזל בישראל”,

“ברוך הגבר אשר יבטח בה'” ברגע שאנחנו מרגישות שהקב”ה הוא המבטח שלנו,

כפי הביטחון הזה שנחזק בו ונחסה תחתיו, כך באמת מובטח לנו

כמו שכתוב “במידה שאדם מודד בה מודדין לו”

“כי בוודאי השם יתברך מלא כל הארץ כבודו” הוא ממלא את כל הארץ

והשכינה נמצאת בכל מקום, אבל יש מצב של הסתר פנים.

שלא רואים את ההשגחה שלו, והכל נמצא בתוך הסתר והעלם,

ואנו רוצות למשוך את ההשגחה הגלויה, הניסים והחסדים.

איך אנו עושות זאת? במידה שאדם מודד בה מודדים לו

ככל שאנו מתחזקות יותר באמונה ובהשגחה של הבורא ומשננות פסוקי ביטחון

אפשר למשוך על עצמנו השגחה גדולה ואדירה!

“כי הדיבור בו יתברך מושגח ממנו ולא יניחנו למקרים, וכאשר סר ממנו הדבקות, סר ממנו השגחתו יתברך ” היעב”ץ

ככתוב הלו כי אין אלוקי בקרבי-מצאוני הרעות האלו.

הפורענויות והעונש מגיעים כעונש על הכפירה, על חסרון האמונה שיש לנו בלב.

ואנו רוצות לפתור את המלחמה הזו בשורש.

לא רק באופן השטחי, כפי האמונה של האדם ככה מתנהג איתו הבורא יתברך.

ככתוב בחובת הלבבות מדרגה שמינית בביטחון:

“שבאמת הביטחון בהשגחתו יתברך יהיה ברור לאדם שגם האמונה שלנו

תהיה מאוד מאוד חזקה בטוב השם ולא רק בהשגחתו

שהשגחתו היא בוודאי לטובה, כמו שהוא מביא: “יבטח בשם ה’ , הצור תמים פועלו”

כי הוא הפועל הכל, צופה ומביט על סוף תכלית הכל”

וזה האמונה שיכולה לעזור לנו לצאת מהמצוקה הפנימית שלנו

שנאמין באמונה שלמה

“שהקב”ה פועל אמת ואמונה ובו יתברך הטוב הגנוז

כי מאיתו יתברך לא תצא הרעות”

למרות שאנו רואים מקרים קשים עבודתנו להתחבר לטוב השם

שהוא זה שמחיה ונמצא בפנימיות כל המקרים

למרות שהעין הגשמית שלנו לא משיגה את הדבר הזה.

“צריך להאמין בהשגחה פרטית מאיתו יתברך על כל דבר שבעולם, שאין דבר בלתו, וע”י ביטחון כזה

שהוא אמונה בהשגחתו יתברך בבירור, בהיותו אמת ואמונה, הדבר הזה גורם להגיע למקור הברכות, משם מתברך ומשפיע שפע עצום לעם ישראל! “

בדרך האמונה של האדם וההסתכלות שלו בהשגחה הפרטית, כך הוא ממשיך על עצמו השגחתו אם הוא מאמין בהשגחה בפרטיות , הוא מושגח בפרטיות. זה סוד אדיר שיכול לעזור לכל אחת מאיתנו עכשיו בזמן צרה.

כי ככל שכל אחת תאמין יותר בהשגחת הבורא, תשגיח יותר על מעשיו, כף היא תהיה יותר מושגחת בפרטיות.

“אז נוקף אצבעו ויודע שזה ממנו יתברך” אם האדם יודע שאפילו את האצבע שלו הוא מזיז מאיתו יתברך

אם הוא מסיר את המחשבות מההשגחה, אז הוא לצערנו לפעמים מגיע למצב שהדינים יכולים לשלוט בו.

זו העצה הנפלאה להמשיך עלינו השגחת השם הפרטית!

בואו נחליט להתחזק בהשגחה פרטית

למעשה אם אנו שומעות אעזקה

בוודאי למעשה נלך לממ”ד

אבל בהשתדלות הפנימית הרוחנית- נתעמק בהרהורי אמונה והשגחה

(מושתת על גם על מאמר השגחה הפרטית מהספר שומר אמונים עמ קלג פרק כב)

סגולה חשובה נוספת להצלה!

סגולת הנפש החיים: “אין עוד מלבדו”

“וּבֶאֱמֶת הוּא עִנְיָן גָּדוֹל וּסְגֻלָּה נִפְלָאָה לְהָסִיר וּלְבַטֵּל מֵעָלָיו כָּל דִּינִים, וְרְצוֹנוֹת אֲחֵרִים שֶׁלֹּא יוּכְלוּ לִשְׁלֹט בּוֹ, וְלֹא יַעֲשׂוּ שׁוּם רֹשֶׁם כְּלָל, כְּשֶׁאָדָם קוֹבֵעַ בְּלִבּוֹ לֵאמוֹר: הֲלֹא ה’ הוּא הָאֱלֹקִים הָאֲמִתִּי “וְאֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ” יִתְבָּרַךְ שׁוּם כֹּחַ בָּעוֹלָם וְכָל הָעוֹלָמוֹת כְלָל, וְהַכֹּל מָלֵא רַק אַחֲדוּתוֹ הַפָּשׁוּט יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וּמְבַטֵּל בְּלִבּוֹ בִּטּוּל גָּמוּר, וְאֵינוֹ מַשְׁגִּיחַ כְּלָל עַל שׁוּם כֹּחַ וְרָצוֹן בָּעוֹלָם, וּמְשַׁעְבֵּד וּמְדַבֵּק טֹהַר מַחֲשַׁבְתּוֹ רַק לְאָדוֹן יָחִיד בָּרוּךְ הוּא, כֵּן יַסְפִּיק הוּא יִתְבָּרַךְ בְּיָדוֹ שֶׁמִּמֵּילָא יִתְבַּטּלוּ מֵעָלָיו כָּל הַכֹּחוֹת וְהָרְצוֹנוֹת שֶׁבָּעוֹלָם שֶׁלֹּא יוּכְלוּ לְפְעוֹל לוֹ שׁוּם דָּבָר כְּלָל !!!” (נפש החיים שער ג’ פרק י”ב)

 

מרן רבי חיים (ב”ר יצחק) מוולוז’ין זצ”ל, ר”י וולוז’ין ומח”ס ‘נפש החיים’ ועוד.

שאדם קובע בליבו לומר- זו עבודה שבלב שאדם עובד על הלב שלו

אין שום דבר מלבד הבורא יתברך שום כוח בעולם!

כן יספיק בידו שיתבלטו מעליו הדינים בעולם ולא יוכולו לפעול לו שום דבר כלל!

ההשתדלות הגשמית ללכת לממ”ד

ההשתדלות העמוקה האמיתית למסור את עצמי בידיו יתברך

להרגיש בתוך הלב רק את בורא עולם

לפנות הפנימה הפנימית שלנו לא לחדשות

אבל בלב הפניה צריכה להיות במאה אחוז לבורא, רק אתה יכול להשגיח עלי ולעזור לי

כל אחת תגדל באמונה בהשגחה פרטית

וע”י זה תשנה את ההנהגה.

כך כל אחת תהיה שליחה להביא רחמים וחסידים לעם ישראל.

אני מאחלת לכולנו שנזכה לאחדות, לחיבור לבורא מעומק הלב,
 לניסים והשגחה וימים שקטים
איתכן בלב,
חוה שמילוביץ

כתיבת תגובה

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
ספר מתנה
מחוה שמילוביץ וחלי ראובן
40 עמודים של של תוכן מרפא

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר