פרשת משפטים

הסתכלות חדשה על הפרשה

בחיבור לפרשת
השבוע  משפטים

אין אף אדם שיכול
להרע לי או להיטיב לי
יותר ממה שנגזר עלי בשמיים

 כמה אני אוהבת
את המקור הזה
מהשומר אמונים

וכמה הוא משחרר
אותנו מכעסים
ורגשות שליליים

השבוע אני מביאה לכן
כמה פירושים מדהימים
על פרשה זו
בל בעיקר הנושא של המשפט

המשפט שאנו עושים
כאן בעולם הזה
לעצמנו ולאחרים

והמשפט העליון
שיוצא משמיים אלינו
מאוד קשורים
ואחוזים זה בזה
ודנים את האדם מדעתו של עצמו

הכוונה שכל דין
היוצא אל האדם
עובר קודם דרכו

וע”י מודעות זו
ניתן לבטל את הדין

קבלי באהבה
תפילה מיוחדת לפרה
שמגלה את הסוד הטמון
בפרשה

תפילה לפרשת משפטים - חוה שמילוביץ

דין אמת לאמתו

יוצרי ובוראי, אני רוצה לחיות בדרגת אמונה

שאין שום דבר המזדמן לי בדרך מקרה ח”ו,

אלא הכל מושגח בהשגחה פרטית מיוחדת

שיש לכל אירוע שייכות אלי

וכל מקרה בא ללמדני ולעורר אותי לשינוי וללקח חשוב.

כי זוהי דרכך לעורר אותי על ידי כל מיני שלוחים שלך

שהם כל מיני דברים ועניינים ואנשים ומשפטים וייסורים.

אני רוצה שתעזור לי לשים לב ולהתבונן היטב

ולראות כיצד הדברים מגיעים בשורשם ועומקם

שאין שום דבר שאתה פועל לריק ולבטלה אלא הכל בכוונה מיוחדת ממש.

כל צער הנשלח אלי הוא משפט מיוחד

כל הטבה וחסד נגזרו עלי משמיים

ואין אף אדם שיכול להרע לי או להיטיב לי

יותר ממה שנגזר עלי בשמיים לפי המשפט הפרטי שלי.

דנים את האדם מדעתו

עזור לי לזכור שכל מה שאני חושבת ודנה על אדם אחר הוא בעצם דין על עצמי,

ואת עצמי אני דנה.

ומה שאני פוסקת על אחרים אני פוסקת על עצמי ממש כמעשה נתן הנביא עם דוד.

וכל המקרים הם לבושים המביאים לסתימת עיניים והסתרה,

ולכן כל ענין הבא אלי מגיע כדי שאעורר את עצמי

ואתעורר לחשוב שכל מה שבא לחיי בא באופן כזה

שאראה כאילו אני פוסקת על עצמי, ואת עצמי אני שופטת,

ואזהר לדון דין של אמת ולדון את עצמי תחילה

“ובכך כאילו נעשה שותף לקב”ה במעשה בראשית ומתקיים העולם על ידו”.

ארבע אבות נזיקין

אלו הם ארבע אבות נזיקין – השורש לכל הרע הנמצא באדם.

השור והבור המבעה וההבער מכוונים כנגד ד’ חלקי היצר הרע שנמצאים באדם:

השור  – כנגד הגאות.

הבור    – נפילה בייאוש, שנדמה לאדם שהוא אבוד לגמרי.

המבעה – תאוות האכילה

ההבער – תאווֹת שהיצר בוער בו כאש.

הצל אותי מכל ארבעת אבות הנזיקין:

 

הצל אותי מנזק השור – מהגאווה אינני רוצה להתגאות כלל!

אינני רוצה להתנתק ממך מקור חיותי ומקור השפע שבתוכי שממך אני פועלת!

עזור לי לזכור שכל מידה טובה שבי, כל הצלחה שלי, היא הרי מכוחך בלבד!!!

כי הרי אין לי כוח מעצמי לפעול שום פעולה בעולם הזה ללא כוחך ועזרתך!

הצל אותי מנזק הבור – מהייאוש שהוא הפך האמונה.

אני רוצה להידבק באמונה בטובך, ולהאמין בעומק ליבי שאתה רוצה לעשות לי רק טוב!!!

ולא להאמין למקרים הקשים וחילופי הסיבות שמסתירים את אהבתך כלפיי.

הצל אותי מנזק המבעה – שלא אוכל כי אם לשובע נפשי, 

ובזמן אכילתי אזכה לאכול בשמחה, מתוך הודיה,

בריכוז בעובדה שעצם האכילה והימצאות המזון הינם חסד נפלא!!!

אנא רחם עלי, שלא אוכל מתוך רצון לקבל ולהשלים חיסרון נפשי או רוחני באוכל,

כי שם לא אקבל את חסרוני באמת, ולכן תהיה זאת אכילה מיותרת.

הצל אותי מנזק ההבער – שלא תבער בי שום תאווה כי אם תאווה לדבקות בך, ולקירבתך!!!

אני רוצה להפוך להיות אדם שכל מהותו תאווה לטוב ולחסד.

ולכן אני רוצה להשלים את שלושת החלקים החשובים:

 

עזור לי להיות שלמה בקשר ביני ובינך

בוראי ויוצרי עזור לי להיות שלמה עם הנהגתך כלפי וכלפי העולם כולו.

למדני לחבר כל הנאה שאני נהנית ממנה מעולם החומר – אליך ואברך עליה.

זכני להודות לך מכל ליבי על כל הנאה שאתה שולח לחיי.

להיות שלמה בין אדם לחברו- ביני ובין חברי – עזרני לאהוב, לראות את הטוב,

לשמוח בשמחת השני והצטער בצערו.

כי חלק מהתיקון של הנזיקין הוא להיות שלמה עם הזולת,

ואם הזקתי למישהו עזור לי לפייסו ולשלם לו או לפצותו עוד יותר.

וכן עזרני שאזהר מאוד מאוד מלכתחילה לא לגרום שום נזק לזולת,

להיזהר לא לפגוע ולא להעליב. ולקיים את כל המצוות הנוגעות לבין אדם לחברו.

ולהיות שלמה ביני ובין עצמי – אנא זכני לתקן את מידותיי כדי שאגיע לתיקוני,

שאזכה לראות את הטוב שבי ולהאמין שבמהותי אני חלק אלוקַ ממעל, ולכן יש בי את הכוח לתקן ולעלות את כל הרע לשורשו. עזרני לא להזיק לעצמי לעולם,

לכבד ולדאוג לכל צרכיי, להיות שלמה עם איך שבראת אותי,

עם כל המידות והחולשות והחוזקות.

אנא בוראי עזור שיהיה שלום בתוך עצמי בין כוחותיי ומידותיי.