מאמר

תפילה לפרשת בראשית

תפילה לפרשת בראשית

“בראשית ברא א’ את השמים ואת הארץ. והארץ היתה תוהו ובוהו וחשך על פני תהום”עניני הבריאה מתחלקים לב’ חלוקות,השמים הענינים הרוחניים השייכים לנשמתי.הארץ העינינים הארציים השייכים לגופי.“והארץ היתה תוהו ובוהו”,כי עצת היצר להרחיק את האדם בהיותו שקוע בעיקר בעניינים הארציים והם המביאים את האדם לתוהו ובוהו.ומטרתו העיקרית של היצה”ר היא שכל יהודי יהיה מבולבל בענינים…

תרגיל לפרשת חיי שרה

תרגיל לפרשת חיי שרה

לימוד גדול יש לנו מפרשת חיי שרה, כי נראה כפשוטו ששרה אימנו נפטרהבגלל בשורת העקדה.אנו מבקשים ממך אנא השם “הסר שטן מלפנינו ומאחורינו”, לפנינו- כי יש יצר שבראת שמתגבר לפניהמצווה – שבא על מנת למנוע אותי מלקיים אותה, עזור לי להתגבר עליו ולזכות לשכר גדול יותר.ויש יצר רע שבא אחרי מצווה ואחרי שמתגברים אנו על…

יציאת מצרים הפרטית שלנו

יציאת מצרים הפרטית שלנו

הגענו לפרשת שמות נכנסים לגלות מצריים ומטרתה הסופית היא יציאת מצריים ומעמד הר סיני-קבלת חכמה אלוקית  נבואית לתודעה של אדם גשמי. בפוסט זה אשתף אתכן בחלק מתהליך גאולת הנפש שאני מעבירה בתהליכי הריפוי שפיתחתי ומועברים בקורס השנתי. בשביל מה יצא עבד ממצרים, אם לא בשביל לצאת מאיזור הנוחות? בשמונה עשרה השנים הראשונות לחיים, נוצר איזור…

פרשת ויגש – סוד התפילה

פרשת ויגש – סוד התפילה

“ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדתך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך …”מפרשים רבנן שהגישה היא לתפילהוכתוב בספרים הקדושים שהתורה באה לגלות כאן את סוד התפילה.ע”י הייסורים הבאים על האדם מודיעים לו שיש לו חטאים,ומבקשים אנו מהשם “אל ייחר אפך בעבדך”-שיהודי מבקש מהשם ית’ אל תפרע עלחטאי ע”י חרון אף.אם יהודי…

פרשת בא חיזוק במידת הביטחון

פרשת בא חיזוק במידת הביטחון

“בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו…למען תספר באזני בנך ..את אשר התעללתי במצרים” מפסוק זה אנו למדים שהכבדת לב פרעה היתה בהשגחת הבורא למען מטרה נעלה והיא קידוש שמו וגילוי כוחו ע”י ניסי יציאת מצרים ועשרת המכות. מפרשה זו אנו לומדים לחיינו שתכלית כל הצער והכאב שעובר על עם ישראל ממש כתכלית כל…

פרשת ראה-בכל מקרה טמונה ברכה

פרשת ראה-בכל מקרה טמונה ברכה

“ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה” מתוך הספר מפתח התשובה, ספר לימים נוראים-ח.שמילוביץ השם הרחמן והמטיב, נתן לנו מתנה כה גדולה את פרשת ראה ובה טמונים לימודים גדולים וחשובים אשר בכוחם לשנות את הגישה שלנו לכל ניסיון. מהפרשה נלמד שבכל מקרה בחיינו טמונה ברכה, והכל תלוי בעבודה שלנו מול המציאות. נותן התורה, עזור לי…

תפילפרשה לחודש אב מטות-מסעי

תפילפרשה לחודש אב מטות-מסעי

אנא ממך, השם הטוב גואל חזק- עזור, שחודש אב יתהפך לנו ממש מחודש של אבלות להיות אב של החודשים , אב לשמחה ,שיהיו בו שמחות יותר מכל החודשים! ואז יתקיים בנו “שמחנו כימות עיניתנו”, שיהיה החודש המרכזי של השמחה. בזמן גלותנו, עזור לי, לשמור טוב על עצמי ועל ילדיי, בימים אלו שמידת הדין שולטת, עזור…

אימון לאור פרשת פנחס

אימון לאור פרשת פנחס

תודה אבא רחמן שנתת לנו מתנה את הבאר- שהיא מתנת התפילה, כי כשם שאפשר לשאוב מבאר מים חיים כמו כן מהתיבות של התפילה יכול כל יהודי לשאוב כל מה שהוא צריך! ועל ידי התפילה ניתן להתגבר על כל המלחמות והניסיונות שבעולם. ועל ידי התפילה כל יהודי יכול להפוך למעיין נובע למעיין מתגבר בבחינת “שפכי כמים…

אימון לאור פרשת חוקת

אימון לאור פרשת חוקת

“ויהי ביום השמיני… ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת… והקרב לפני ה’”(ויקרא ט, א-ב) מפרש רש”י, שעגל זה מכפר על עוון העגל. רבי נתן כותב ב’ליקוטי הלכות’, שחטא העגל מסמל את כוח הירידות שלנו בחיים, והקרבת העגל לפני ה’ מסמלת את כוח העלייה ותיקון החטא.העולם הזה בנוי מעליות וירידות, ולכן כל הברואים…