הנסיון שבקבלת התורה טמון בכל אירוע בחיים האם להתקרב או להתרחק<span class="course-step-duration">33 דק'</span>

You do not have access to this note.