לטבול בתוך מקווה טהרה – הכנה ליום הכיפורים-עומק עשרת ימי תשובה וחודש תשרי-נתינת מוטיבציה לשנה חדשה<span class="course-step-duration">47 דקות</span>

You do not have access to this note.