לקבל את התורה מחדש לשמוע את קול השם<span class="course-step-duration">25 דק'</span>

You do not have access to this note.