0601 ללמוד מטעויות ולהכיל חוסר שלמות+הרפיה חיבור לחמלה העצמית47

You do not have access to this note.