1.3 הספק – מניעת השפע, הבטחון – מפתח ההצלחה<span class="course-step-duration">26 דק' 31 שנ'</span>

You do not have access to this note.