1.4 שינוי מכח הנשמה<span class="course-step-duration">1:08:59 שעות</span>

You do not have access to this note.