1303 לצאת ממצריים על ידי מציאת שורש הסבל<span class="course-step-duration">43 דק'</span>

You do not have access to this note.