16.4 למוסס את החומות שעל הלב שחרור טראומות<span class="course-step-duration">46 דק' 43 שנ'</span>

You do not have access to this note.