2106 רצון השם להיטיב כיצד לשנות את הנהגת הבורא מדין לחסד<span class="course-step-duration">37 דק'</span>

You do not have access to this note.