29.5 כיצד לעבוד עם התהליכים ברמות זמן שונות<span class="course-step-duration">1:04 ש'</span>

You do not have access to this note.