במדבר

תפילפרשה לחודש אב מטות-מסעי

תפילפרשה לחודש אב מטות-מסעי

אנא ממך, השם הטוב גואל חזק- עזור, שחודש אב יתהפך לנו ממש מחודש של אבלות להיות אב של החודשים , אב לשמחה ,שיהיו בו שמחות יותר מכל החודשים! ואז יתקיים בנו “שמחנו כימות עיניתנו”, שיהיה החודש המרכזי של השמחה. בזמן גלותנו, עזור לי, לשמור טוב על עצמי ועל ילדיי, בימים אלו שמידת הדין שולטת, עזור…

אימון לאור פרשת פנחס

אימון לאור פרשת פנחס

תודה אבא רחמן שנתת לנו מתנה את הבאר- שהיא מתנת התפילה, כי כשם שאפשר לשאוב מבאר מים חיים כמו כן מהתיבות של התפילה יכול כל יהודי לשאוב כל מה שהוא צריך! ועל ידי התפילה ניתן להתגבר על כל המלחמות והניסיונות שבעולם. ועל ידי התפילה כל יהודי יכול להפוך למעיין נובע למעיין מתגבר בבחינת “שפכי כמים…

אימון לאור פרשת חוקת

אימון לאור פרשת חוקת

“ויהי ביום השמיני… ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת… והקרב לפני ה’”(ויקרא ט, א-ב) מפרש רש”י, שעגל זה מכפר על עוון העגל. רבי נתן כותב ב’ליקוטי הלכות’, שחטא העגל מסמל את כוח הירידות שלנו בחיים, והקרבת העגל לפני ה’ מסמלת את כוח העלייה ותיקון החטא.העולם הזה בנוי מעליות וירידות, ולכן כל הברואים…

תפילה לפרשת בלק – מידות טובות

תפילה לפרשת בלק – מידות טובות

בעניין תיקון המידות ובפרט במידות הטובות של אברהם אבינו ע”ה, היפך המידות הרעות של בלעם הרשע, בעניין עין טובה, לראות את הטוב בעצמי ובאחרים, ואיך כל פעולה והשתדלות להתנהג בטוב משפיעה להשיג לב טוב. זכה אותי לעקור את מידותיי הרעות ולזכות לכל המידות הטובות שאברהם אבינו השריש בנוזכני להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, תן לי…

סוד האחדות והשלום בעמ”י-בלק

סוד האחדות והשלום בעמ”י-בלק

אחדות בני ישראל זה עם זה היא התאחדותם באין סוף ב”ה וע”כ התאחדותם היא ענין נצחי משא”כ התחברות אומות העולם היא לטובת עצמם וע”כ אין לזו קיום. אלא העניין הוא כי עיקר הכוח שיש לישראל לנצח את אויביהם הוא בכוח האחדות והשלום,וזה הכוח בא להם מתוך מתוך אמונתם באחדות ה’, ובאמת אין שייכת בגויים אחדות…