חוקת

אימון לאור פרשת חוקת

אימון לאור פרשת חוקת

“ויהי ביום השמיני… ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת… והקרב לפני ה’”(ויקרא ט, א-ב) מפרש רש”י, שעגל זה מכפר על עוון העגל. רבי נתן כותב ב’ליקוטי הלכות’, שחטא העגל מסמל את כוח הירידות שלנו בחיים, והקרבת העגל לפני ה’ מסמלת את כוח העלייה ותיקון החטא.העולם הזה בנוי מעליות וירידות, ולכן כל הברואים…