מטות מסעי

תפילפרשה לחודש אב מטות-מסעי

תפילפרשה לחודש אב מטות-מסעי

אנא ממך, השם הטוב גואל חזק- עזור, שחודש אב יתהפך לנו ממש מחודש של אבלות להיות אב של החודשים , אב לשמחה ,שיהיו בו שמחות יותר מכל החודשים! ואז יתקיים בנו “שמחנו כימות עיניתנו”, שיהיה החודש המרכזי של השמחה. בזמן גלותנו, עזור לי, לשמור טוב על עצמי ועל ילדיי, בימים אלו שמידת הדין שולטת, עזור…