שמות

יציאת מצרים הפרטית שלנו

יציאת מצרים הפרטית שלנו

הגענו לפרשת שמות נכנסים לגלות מצריים ומטרתה הסופית היא יציאת מצריים ומעמד הר סיני-קבלת חכמה אלוקית  נבואית לתודעה של אדם גשמי. בפוסט זה אשתף אתכן בחלק מתהליך גאולת הנפש שאני מעבירה בתהליכי הריפוי שפיתחתי ומועברים בקורס השנתי. בשביל מה יצא עבד ממצרים, אם לא בשביל לצאת מאיזור הנוחות? בשמונה עשרה השנים הראשונות לחיים, נוצר איזור…

פרשת בא חיזוק במידת הביטחון

פרשת בא חיזוק במידת הביטחון

“בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו…למען תספר באזני בנך ..את אשר התעללתי במצרים” מפסוק זה אנו למדים שהכבדת לב פרעה היתה בהשגחת הבורא למען מטרה נעלה והיא קידוש שמו וגילוי כוחו ע”י ניסי יציאת מצרים ועשרת המכות. מפרשה זו אנו לומדים לחיינו שתכלית כל הצער והכאב שעובר על עם ישראל ממש כתכלית כל…