מאמר לפרשת נוח: בני לך תיבה והינצלי מהמבול

פרשת נוח קראת לכל אחת לבנות תיבת נוח בתוכה ובתוך חייה לכל השנה
תיבה שתציל אותך ממיי המבול, מהמים הזדונים,
כי צדיקים גילו לנו שלפני ביאת משיח תהיה עוד פעם בחינה של דור המבול,
בחינה של בלבול,
של “מים רבים אדירים משברי ים”,
וכל שנה יש לה בחינות חדשות של מבול,
ולכל יחיד יש לו את הניסיונות שלו הנובעים מהמבול הפרטי שלו,
ועל כן בחסד השם הגדול הוא מאיר בכל שנה לכל אחת מאיתנו,
את הקדושה של תיבת נוח, את העצה של תיבת נוח,
שהיא בחינת “הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה”,
כל שנה היא מתנה חדשה מהבורא, קומה שלימה שהוא נותן לכל יחיד ויחיד.
וכל שנה יש לה את השליחות שלה, התפקיד שלה, בכל ענייני עבודת הנפש,
עבודת הבורא:בתורה ותפילה ובין אדם לחברו ובין אדם למקום.
וזה לעומת זה עשית השם,
יש גם כן בחינות של מבול, אשר מבלבלים כל אחת מאתנו ומפתים בכל מיני
דרכים שלא נבצע את שליחותינו השנה הזו, שלא נמצא את תפקידנו,
את יעודנו לשנה זו
ולכן בתחילת השנה כל אחת מוזמנת לברר עם עצמה
מה השליחות והתפקיד המיוחד שאותו הקב”ה ייעד לך לי השנה
הזו, מה חשוב מאוד השנה ומה פחות חשוב,
ולחשוב כיצד להיות ממוקדת בתפקיד אותו הקב”ה רוצה ממני השנה הזו-
ובחודש חשוון היה סיום התיבה ובחשוון היה הזמן שבו נוח ובניו נכנסו אל תוך
התיבה-ובזכותה נצלו מהמבול,
ולכן זה הזמן לבנות עכשיו את התיבה שלך – ולהיכנס לתוכה כך שתוכלי להינצל
השנה מכל הבחינות של המבול של שנה זו!
כי אם הספינה היא טובה וחזקה, אפשר לעבור בה גם את הים הסוער של החיים!
על כן יש לבנות תיבה חזקה שאוכל לנסוע ולעבור בה את כל השנה בבטחה,
בחינת “על מי מנוחות ינהלני”.
איך נוכל אנו לבנות את תיבת הנוח שלנו לשנה זו?
גילה הבעש”ט שתיבת נוח מרמזת על תיבות התורה והתפילה
והברכות ודיבורים של אמונה וביטחון,
ודיבורים טובים בין אדם לחברו,
והתחזקות בשמירת שבת קודש שהיא בחינת מנוחה –
כל אלו הם בחינת תיבת נוח ובכוחם להציל אותי מכל הבחינות של המבול.
השבת הזו אתה משפיע לנו את הכוחות של נוח הצדיק-וכך נעלה עם כל שבוע
בהדרגה ונקבל בכל פרשה את הכוחות של אברהם אבינו ושל האבות הקדושים,
כי כל אחד מאיתנו צריך לעבור בתחילת שנה את כל ה-02 דורות מאדם ראשון
ועד אברהם,
ועכשיו הקב”ה משפיע לנו את ההשפעה של “את האלוקים התהלך נוח”,
ו”בא אל התיבה”
ואנו צריכות להתחזק, לדעת ולהאמין שעם התיבות שלנו שלי שאנו מצילות עולם
מלא,
מצילה את חלק העולם שלי-וזהו העניין של תיבת נוח-
להתחזק באמונה בתיבה-
לקבל מהפרשה הזו את האמונה בכל דיבור ודיבור שלנו-
שכך היא הדרך להינצל מהמבול של הבילבול והריחוק מהשם ית’!
שכל אחת מאיתנו תרגיש שליחה שהיא מצילה את העולם כולו.
כי “עיקר הכלי זין של האיש הישראלי הוא התפילה, וכל המלחמות שצריך
האדם לכתוש .. הכל ע”י התפילה ומשם כל חיותו. על כן מי שרוצה לזכות
לקדושת ישראל באמת צריך להרבות בתפילות ובקשות ושיחות בינו לבין קונו,
כי זה עיקר הכלי זין לנצח במלחמה” )ליקוטי עצות(
זוהי העבודה של “עשה לך תיבה”,
ועלינו לעמול ולעבוד הרבה עד שאשיג את הבחינה של “צוהר תעשה לתיבה”-
להאיר בתוכנו ולדעת מה זה נקרא תיבה של תורה,
תיבה של תפילה,
תיבה של דיבור טוב של אמונה!
יש לשנות את ההסתכלות החיצונית ונמוכה שלנו על כוחותינו ,
כוחותיו של אדם יהודי הם גדולים ונשגבים עזרני להאמין שלכל אחד יש את
החלק שלו בעולם,
החלק שלו שהוא מציל,
החלק שלו שהוא ממשיך לו השפעות ברוחניות ובגשמיות,
בכל יום כל אחד מאיתנו פועל עולם מלא עם התיבה שלו,
עם העבודה של לימוד התורה שלו,
עם התפילות שלו וההתחזקות והחסד המיוחד שלו,
עם הדיבורים הטובים בין אדם לחברו.
ולשאוף להגיע לחיות עם ההרגשה האמיתית שכל אחד ממשיך השפעות טובות
לעולם לחיות עם שמחה של מצווה והרגשת חשיבות ושליחות חזקה,
כי כפי מה שמחשיבים את המצוות-כך זוכים להמשיך יותר ויותר השפעות טובות!
וכפי שיאמין בכוח התפילה כך יוושע!
כפי האמונה בתפילה-כך היא מידת העזרה והישועה שתבוא לו מכוח התפילה!
לכן עזרני לייקר ולהחשיב כל עבודה שלנו,שלי ושל כל אדם יהודי!
סוד התפילה מרומז בדבר עצם הציווי של בנית התיבה:
כוח התפילה, שבכוחה להציל מכל צרה ומצודה ולהוציאנו למרחב.
“ופתח התיבה בצדה תשים” כאן רימז הקב”ה לנוח שבכוח התפילה יוכל להציל
את דורו.
נוח היה מקטני אמונה-ולא השתמש בכוח התפילה
ומלמד אותנו בפרשה זו לזכור ולהאמין שעם התפילה שלנו, וכל אחד עם תפילתו
יכול להציל את העולם כולו ממבול!
כי אילו היה נוח מתפלל על דורו היה בידו להצילם מהמבול בכוח תפילות!
והתעכב לעשות כן בשל חסרון אמונתו בכוח תפילתו.
וכוח התפילה יכול להפוך גם מי מבול לגשמי ברכה!
שאם היו אז בני אדם עושים תשובה-היו המים נהפכים למי תיקון נפלא של מקווה
טהרה! שהם 02 סאה שכנגד 02 ימי מבול!
בכוח התפילה הימים ששורשם היה דין, חורבן וקלקול-היו נהפכים לימים של
תכלית הרחמים ימים של בנין ותיקון וטהרה – והיו זוכים להיתקן לגמרי!
ובשל חוסר האמונה בתיקון לאחר ההמרדה – נהפכו למי מבול.
על כן ממש כל בוקר – כאשר מתחיל יום חדש,
אנו רוצות לזכור ולהזכיר לעצמי-
אם אין אני לי מי לי?
אף אחד לא יכול לתקן את מה שאת יכולה לתקן-רק את לבד לבדך!
אף אחד לא יוכל להתפלל את התפילות שאת תתפללי
אף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך בעולם
ואם תתחילי את היום עם הרגשה כזו-זה ייתן לך את הכוח להיות בחינת
“גיבור כארי” “הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא”.
להתחיל את היום עם ליבת אש, עם התלהבות, ושמחה
ולחזור ולהזכיר לעצמך,
חשיבות כל תיבה של תפילה שלך, של דיבור טוב
חשיבות כל מעשה טוב שתעשי היום-
כתיקון לחסרון האמונה של נוח.
ואם תתחילי כך את היום זה יתן כוח לכל היום להיות אחרת
שנזכה לחיות כל יום בהרגשת שליחות מיוחדת שרק אנו יכולות לבצע!
חלק ממה שאלמד בסדנת מפתח הלב השנה הזו נלמד לפתח ולהעמיק עוד את
הקשר האישי עם הבורא יתברך!
וכך לרפא את הלב-מהשורש!
תלמדי ליצור קשר אישי, פנימי, יציב, עם מקור האור בחייך!
בסדנא תלמדי – לבנות את מערכת היחסים העוצמתית ביותר בחייך-
עם הכל יכול, הרחמן, המיטיב, האוהב,
המקשיב עם אינסוף סבלנות עבורך,
זה שמכיר אותך הכי טוב בעולם!
בעל היכולת ובעל הכוחות כוחם!
שליט בעליונים ובתחתונים-
בורא עולם-בקשר אישי איתך!
תלמדי להשתחרר מכל קושי בכוחות משותפים- את ובורא עולם!
בסדנאות השנה נלמד להעמיק ולחזק את הקשר היום יומי עם הבורא-
כמפתח להעצמה וריפוי חייך ורגשותייך ,כמפתח לשינוי ושיפור בכל שטחי החיים!
עם כולם אנו מקיימים מערכות יחסים:
עם מחשבות שלנו,עם הרגשות שלנו,עם הגוף שלנו, עם בני המשפחה שלנו
עם העבודה שלנו, עם החיים שלנו כל מה שהם כוללים בתוכם ובייחוד-
עם בוראנו,
השנה נלמד לשפר ולבנות לעומק וביסודיות את מערכת היחסים שלך עם בורא
עולם,
שהיא השורש לכל תפיסת המציאות שלך ,והאינטראקציה עם חייך
תלמדי איך לשפר את המציאות מהשורש ,
תלמדי לראות את כל מה שמסביבך ובתוכך כקול קריאה שלו אליך-
תלמדי לזהות את המסרים נכון ולצמוח מהם,
תלמדי להכיר את עצמה הרבה יותר לעומק ולרפא את ליבך,
תתחברי לרבדים עמוקים של ראיית עצמך, זולתך והמציאות.
בסדנה תקבלי כלים מעשיים שהוכיחו את עצמם-
כיצד לקחת את האחריות לאושר לידיים שלנו באמת ולצאת ממצבים של חוסר
אונים.
כלים מעשיים להתמודד עם חסרונותייך וחסרונות הזולת.
כלים מעשיים ועמוקים לטיהור הלב-ניתוב ועיבוד רגשות שליליים.
תלמדי מה בהכרח מושך התנהגות מסויימת כלפייך
וכיצד ליצור מערכות יחסים שלוות ומספקות.
תלמדי להציב גבולות נכונים בחייך שישמרו על חיים יציבים יותר.
נלמד שיטה שבה תגיעי לתובנות עמוקות לגבי עצמך זולתך
ותמצאי פיתרון יעיל לבעיותייך בכוחות עצמך.
נלמד לנתח את ניסיונות החיים באומנות ויעילות.
נחזק את האמונה והביטחון בטוב השם-להפוך את הצער למתיקות
תלמדי להיות היועצת של עצמך ותתחברי למקור העצות והיועצים!

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר