פרשת ראה-בכל מקרה טמונה ברכה

“ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה”

מתוך הספר מפתח התשובה, ספר לימים נוראים-ח.שמילוביץ

השם הרחמן והמטיב, נתן לנו מתנה כה גדולה

את פרשת ראה ובה טמונים לימודים גדולים וחשובים

אשר בכוחם לשנות את הגישה שלנו לכל ניסיון.

מהפרשה נלמד שבכל מקרה בחיינו טמונה ברכה,

והכל תלוי בעבודה שלנו מול המציאות.

נותן התורה, עזור לי להתחבר לפרשה זו בכל ליבי

ומיטב הבנתי וזכני שאקבל ממנה אור והתעוררות לעבודתך!

בכל מה שאתה נותן לפנינו הן עניינים רוחניים של תורה ועבודתך,

והן בעיסוקי הגשמיים, בכל המקרים בעולם טמונה ברכה וקללה.

עזור לי לבחור בברכה שבכל דבר, לקיים את הציווי ובחרת בחיים!

זכה אותי שהתורה שלך תהיה לי לסם חיים.

ואפילו בענייני הגשמיים עזור לי לעסוק בהם כרצונך ואז יהפכו לברכה.

“את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם…”

עזור לי להטות את אוזני ולשמוע, להאזין לצוויך

כיצד לעסוק בעניינים הגשמיים כרצונך!

עזור לי לעשות את כל עיסוקי הגשמיים לשם שמים

וכך לעלות אותם למדרגה רוחנית וגבוהה יותר.

“מלאה הארץ קניינך” – נתת לנו את כל העיסוקים הגשמיים

על מנת שנוכל ל”קנות” בהם אותך! ולהתקרב אליך על ידם,

ובכך להפוך את כל ענייני העולה”ז להיות למקור הברכה.

“ואת הקללה – אם לא תשמעו…”

וכל הקללה באה שאדם לא קולט (לא שומע) בלבבו כראוי מהוא רצונך ממנו

בלימוד התורה, המצוות והמעשים הטובים.

עזור לי לראות ולקלוט ממש עם לבבי כראוי מהוא רצונך המיוחד ממני

ומהי שליחותי הייחודית בעולמך.

והנה השליחות הכללית שכוללת את כל עמ”י ואף אותי, היא להיות לך משכן, דירה בתחתונים, לכן עזרני וזכני להקריב ולמסור עצמי אליך,

ז”א כל רצון גשמי שלי עזור לי לחברו לרצון נשמתי, לרצון גבוה יותר,

לרצון רוחני וזכני למסור את כל רצונותיי הגשמיים אליך.

וכך תעזור לי שגם העיסוק בעניינים גשמיים המותרים יגרמו לי צוותא ודבקות בך השם ית’.

“אפילו בשפלים התחתונים וגשמיים לעשות ריח ניחוח להשם שאמר ונעשה רצונו”

ואתה הרי טוב ומיטיב וחסיד ורחום בי”ג מידות רחמים עד אינסוף ותכלית,

ולכן נתת לנו את התנאים המיוחדים הגורמים להגיע לברכה.

לכל אחד ואחת מאיתנו נתת את כל התנאים המדויקים

על מנת שיוכל להתקרב אליך ולהגיע אל הברכה.

עזור לי להאמין באמונה שלמה שבכל העניינים שאתה נתת בתוכי,

כל תכונות הנפש שלי והטבעים שלי גם הטובים וגם הרעים –

בכולם טמונה ברכה וקללה, וכל התכונות והטבעים יכולים להפוך להיות ברכה גדולה!

כי הכל תלוי באדם כיצד הוא משתמש בתכונות נפשו ומשרת אותך איתן,

כי כל מידה ניתן לזכך ולעדן ולהפכה למידה קדושה וטובה.

“ראה אנוכי נותן לפניכם היום”

היום – הוא יום ראש השנה.

ואתה כבר עכשיו בימים אלו,

פותח בפני שלושה ספרים ונותן לי להחליט להיות צדיק ולכתוב את עצמי כבר מעכשיו בספרי הצדיקים.

והנה אתה פותח בפנינו שלושה ספרים והברכה היא שאחליט לכתוב את עצמי בספרם של הצדיקים, ולקבל על עצמי לשמוע אל מצוותיך.

לא משנה איך עברה עלי השנה הקודמת, ומה היו שגיאותיי

הבחירה בידי בפרוס עלינו השנה החדשה – להפוך ולהיות אדם חדש לגמרי.

כי הקללה הגדולה ביותר תהיה אם לא אפעל בנפשי להפוך להיות אדם חדש ולשחרר את כל המידות הרעות מתוכי, ולהיות מסוגלת להמליך אותך עלי בראש השנה על כל איבר ואיבר.

בזמן שחודש אלול מתקרב אלינו וימים גבוהים מגיעים לקראתנו עזור לי לבחור בחיים, לבחור באור הטמון בכל אירוע בחיי!

זכני להתחבר לברכה הטמונה בכל אירוע,

לבחור להתקרב אליך מכל דבר  שעובר עלי ובכך להפוך

כל מצב לברכה!

תרגול: הברכה האמתית היא קרבת השם

קחי דוגמא של אירוע או מצב מצער אחד בחייך

וחשבי כיצד תוכלי להתחבר לברכה הטמונה בו

מה קרבת השם שתוכל לצאת מאירוע שכזה?

איזו עבודת מידות המקרה הזה קורא לך לעשות?

תפילה זו מתוך להתעורר בתשובה סדנת הכנה לימים נוראים

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר