במוצאי הימים הנוראים

לא יאמן אך 53 ימי התשובה עברו (מאלול עד עצרת) ואנו עברנו בתוכם,

קשה עלי הפרידה מימים קדושים שכאלו, שלא יחזרו שוב אלא רק

בראש חודש אלול של סוף השנה !

באמת אינני רוצה להיפרד משעות של דבקות של תפילה ותחנונים,

שעות של יראה השם לחיים

ימים שכולם בחינת עולה”ב

ואינני רוצה להיפרד מאותן דקות היקרות מכל העולה”ז

שבהן זכיתי ממש להרגיש איך שחיי תלויים בך!

וממש לבכות ולכוון מעומק ליבי

“זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים”. ואותן דקות יקרות של הנעילה שבהם הרגשתי את התלות והדבקות בך באופן שכל העולה”ז היה מבוטל בעיניי,

זמן שמעל הטבע, החזרת אותנו לזמן של לפני חטא אדם הראשון-שערי שמיים היו כ”כ פותחים והיה אפשר לשנות הכול.

כמה יקרות היו דקות אלו,

כמה יקרה כל תפילה,

כל דמעה כל תשוקה קדושה,

כל הרהור חרטה,

כל רצון טוב,

את כולם אתה גונז, באוצר המצוות שלי בשמיים, והן שהטו את הכף לכף זכות.

אך אמנם באתי אליך לא מצד זכויותיי אלא רק מצד אהבתך כלפי,

שאינך חפץ במותי כי אם בחיי, כמה יקרות אותן דקות שבהן חתמת אותי לחיים וקבעת לאן יהיו מועדות פניי בעולם הבא – את דרגתי לנצח נצחים.

כמה יקרות הדקות שבהן חתמת לאן פני מועדות השנה הזו בעולם הזה – חתמת כמה חיים אמיתיים כמה קשר איתך ועם התורה יהיו לי בתוך החיים שלי השנה הזו.

כמה יקרות הדקות שבהן נתת לנו כוח אדיר לשנות את הגזירות,

ולהפך את מידת הדין למידת הרחמים! למשוך חסדים מגולים לעולם הזה.

על כל הזכויות הללו, מודה אני לפינך בוראי, מרחמי, מלכי ואלוקיי,

שזיכית אותי לחטוף, ממש לחטוף את אותן דקות

שהצטרפו לשעות של נטו- עבודתך- לש”ש כמה שרק אפשר.

אני מודה לך על שעות הישיבה בצל האמונה הקדושה בסוכה-

על החיבוק האוהב שלך אותנו ע”י דפנות הסוכה הקדושה.

על שמחת בית השואבה.

על הושענא רבה- עוד הזדמנות להיטיב את החתימה.

על חביטת הערבות.

ועל הריקודים וההקפות על הזכות לשמוח בשמחת תורה.

עכשיו עליי להאמין ממש כפשוטו שהכול עלה ועלה ועלה

עד שחתמת אותי לכזאת שנה נפלאה שלא הייתה עוד בעולם.

שנת גאולה כללית ופרטית עצומה בתוך הגאולה כללית של עמ”י.

שנה שבה אזכה לקחת חלק יותר רחב בגאולת עמך.

עכשיו העבודה היא להאמין ולבטוח בך כ”כ עד שלא יהיה שום ספק שהשנה הזו אני כ”כ אתקרב אליך ע”י דברים טובים שיקרו- שחתמת אותי לשנה של כזו דבקות נפלאה בך מתוך ישועות.

נותר לי רק לבטוח שחתמת אותנו בספר פרנסה בקלות,

בספר של דעת דקדושה והתקרבות לצדיקים.

בספר של אהבת תורה ולימוד תורה.

בספר של חזרה בתשובה של כל עמך ישראל.

בספר של המון כל טוב רוחני וגשמי.

בספר של חידוש וחיזוק הקשרים המשפחתיים.

ולסיום

אני לא נפרדת ממך-

ולא מהימים האלו שבהם היית כ”כ קרוב ונמצא-

הרי ייחודם של ימים אלו היה בכך שנתת לנו ועוררת אותנו לרצות את קרבתך ולשקם ולחדש את הקשר בייננו, את הדבקות.

הרי בימים אלו (בפרט ביום הכיפורים ושמחת תורה) קיבלנו את התורה ממש מחדש!…

מבחינתי אבי היקר אינני נפרדת כלל מעומק הימים הללו…

מהחיפוש אחריך- מהתשובה- מהשינוי- מלרצות אותך.

ימים אלו חילחלו עמוק עמוק בתוך נשמתי, אינני רוצה להיפרד ממך אבי,

אני לוקחת את הימים הללו בתוך תוכי, ולוקחת אחריות מחודשת על הקשר בייננו שלעולם לא ינתק ולא יחלש.

והנני מקבלת עלי מחדש עול תורתך ועול מצוותך, ועול עבודתך.

ומקבלת עליי וחותמת את עצמי במחויבות כלפי הקשר בייננו- לעבוד אותך מתוך שמחה ולעבוד על שימחתי ולהמשיך לעשות ולזכור ולקיים כל מה שהבטחתי לך לפני הנעילה.

אני מתחייבת השנה הזו לקחת אחריות על האושר שלי ולעשות את עצמי שמחה ומאושרת!!!

אני לוקחת איתי לשנה החדשה את כל האהבה החדשה שבנינו בייננו בימים אלו וממשיכה להקדיש את כל חיי לגילוי כבודך. אנא אהיה עמידי כשם שהיית בימי רצון אלו.

עזור לי להאמין שאני בן אדם חדש לגמרי טהורה באמת מכל חטא ועוון מכל אשמה וחסרון-אני נקייה וטהורה וכמו בגד לבן ששומרים עליו שלא יתלכלך, כך עזור שבכוחך הגדול אשמור על בגדי נשמתי מכל חטא ועוון, מכל ברכה בלי כוונה, מכל כעס והקפדה, מכל דיבור רע, מחשבה רעה, ומכל ריחוק וניתוק ממך.

עזריני לשמור על מהותי החדשה שנתת לי במתנה מאוצר הסליחה שלך כיבסתני, טיהרתני, רחצתני מכל בגדי הצואים ואתה בכבודך הילבשתני בבגדים חדשים נקיים.

אנא רחמני- שאזכה להאמין בטהרה ובנקיות ולהיזהר בהתאם! רק לא ללכלך…

אני אדם חדש לגמרי, אנא עזריני לקחת את הטוהר הזה איתי למשך כל השנה ובאמת להתנהג אחרת עם הילדים עם בעלי, איתך בכל דרכיי.

אני שלך איתך ומחכה שוב ל-53 ימיי רצון אלו.

מקווה שהשנה אגיע אליהם יותר מוכנה יותר נקייה יותר קרובה.

שנה מתוקה ומאירה.

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

מיוחד ללג בעומר ללמוד סודות מרפאי לב חוה שמילוביץ והרב הגאון הרב מדרכי שריקי

שיעור מיוחד לכבוד ל”ג בעומר יום הילולת התנא הקדושרבי שמעון בר יוחאי שגילה לנו את פנימיות התורה והזוהר הקדוש ריפוי הנפש היהודית ברובד השורשי ביותר הוא רק ע”י סודות התורה להדליק את האש הפנימית שבתוכך ללמוד סודות מרפאי לב ולחיות את חייך ללא סבלעם חוה שמילוביץוהרב הגאון הרב מדרכי שריקי-מכון רמח”ל הרשב”י ועולם התיקון לצפייה

קראי עוד

היום שנים ועשרים יום לעומר, שהם שלושה שבועות ויום אחד חסד שבנצח

עזור לי, להתבונן במעשה האהבה והחסדשאתה פועל עמיועם עמ”יוע”י כך עזריני,לנצח את יצרי. עזור לי,לקחת מחויבותלנצח את יצריבניצחון קלכבר בהתחלה . אנא, עזריני,להיטיב את מעשייולהתחסד איתך שהרי אמרו “הבא לטהר מסיעין לו…”.  יום זה במיוחד,עזור לי, לדון לכף זכות.לעשות חסדע”י רגלי הימניתבזמן השחר. בתפילה–לכוון בתפילת 18 בברכת “סלח לנו”, ולכוון בשם א”לולהתחזק באמונת חכמים.

קראי עוד

היום ארבעה ועשרים  יום בעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים תפארת שבנצח

“היום ארבעה ועשרים  יום לעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים” -תפארת שבנצח בין אדם למקום:       א’. עזרני היום, להתבונן עד כמה אתה מתפאר בנו עמך ישראל בכלל וכל יהודי בפרט שנאמר: “ישראל אשר בך אתפאר” ועל ידי התבוננותי, אבוא להוסיף כוח בנפשי,לנצח את יצרי, כי הרי אתה מסתכל עלי וחפץ בניצחוני על מנת שתוכל

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר