בראש השנה תהיי חכמה גדולה

“בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך עמנו וכו'” (שיחות הר”ן)

ועוד “עיקר ההתחלה בר”ה,ומר”ה נמשך החיות והתיקון לכל השנה כולה,ועל כן נקרא ר”ה ראש דייקא…כי שעיקר חיות האדם תלויה בראש..שכל חיות הגוף עד ציפורני הרגל הכל נמשך מהמוח ששם עיקר משכן הנשמה המחיה את כל הגוף כל אבר ואבר כפי חיותו,כמו כן ממש נקרא יום הקדוש והנורא הזה ר”ה,ראש דייקא-שבו עיקר המוח והחיות של כל השנה ,כי בו מתחילים כל התיקונים והוא מחיה את כל ימות השנה…”(ליקוטי הלכות ערלה ד-יח)

365 ימים שחלפו ועברו עלינו בשנה שעברה מחשבה דיבור ומעשה-הכל  היה נעוץ בר”ה אשתקד,

בעמדנו עתה בשערי ר”ה עלינו להתכונן היטב וללמוד כיצד יהפוך ראש השנה הזה למשכן חכמה המחיה את בעליה למשך השנה כולה.

הלב של כולנו משתוקק לשנה טובה ומתוקה,תכלה שנה וקללותיה-מתפללות ומייחלות כולנו שיכלו כל הקללות של השנה הקודמת,הקשיים והצרות ותחל שנה וברכותיה.

מה נותן לנו את התקווה שהשנה הבאה תהא טובה יותר מקודמתה?מה אנו צריכות לעשות לשינוי זה?

בעצם רבנו הזהיר אותנו להתכונן לר”ה כל השנה אך בכל זאת רובנו לא זכינו ב”ה יש לר’ נחמן עצה חשובה:

“בראש השנה צריכין להיות חכם שיחשוב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך עמנו וכו'” כפי שראינו למעלה ראש השנה הוא יום שורשי לימות השנה כולם, “יום הרת עולם” כמו שהעובר בימי ההריון גנוז בכוח ברחם ויוצא מכוח לפועל לאחר 9 חודשים,כך כל השנה גנוזה בכוח ביום ר”ה ויוצאת ומתגלה במהלך כל השנה כולה מה שהיה גנוז בתחילתה

על כן כל מחשבה שנחשוב בר”ה הינה שורש לכל המחשבות שנחשוב במהלך כל השנה כולה על כן הדריך אותנו רבנו להיות חכם בר”ה ולחשוב רק מחשבות טובות

הרגשות שנרגיש בר”ה יהיו שורש לכל הרגשות בשנה החדשה
על כן אמר רבנו “וצריכין להיות שמח בראש השנה”

כל דיבור שנדבר בר”ה הינו שורש לכל דיבור שנדבר במהלך כל השנה כולה על כן אמר ר’ נחמן “בר”ה ביום הראשון צריכין למעט בדיבור מאוד מאוד-לבלתי לדבר דבר שאינו מוכרח”.

כל מעשה שנעשה בר”ה יהיה שורש לכל המעשים וההרגלים שיהיו לנו בשנה הבאה-וברור שכל אישה נזהרת מאוד במעשיה ביום שכזה.

יום הדין לכל באי עולם,הקב”ה כותב לנו ביום הזה כל מה שיקרה לנו בשנה הבאה אילו מחשבות ימלאו את מוחנו,אילו רגשות נחווה,אילו דיבורים ימלאו את ימנו ואילו מעשים והרגלים,כמה נהיה קרובות אל השם ית’ ואל מאור פניו.

ביום של דין קשה שבו בוחנים אותנו פנימה-עד כמה הלב שלנו היה זך וטהור,עד כמה רצינו באמת את ה’ ית’ ולא שום דבר אחר,ביום שכזה שבוחנים עד כמה כיוונתי לגלות את כבוד ה’ מכל מקרה,עד כמה כיוונתי בעשיית המצוות כראוי-אין עצה להינצל מן הדין הקשה ע”י דין,מי מאיתנו יודעת האם היא תוכל לבקש שנה טובה בזכות מצוותיה ותפילותיה?

אין עצה ביום של דין כי אם להדבק בחסד, להגיע למשפט ולגלות מי השופט שמסתתר מאחורי מסכה של דין-הלא הוא אורי וישעי,אבי מרחמי, שאוהב אותי ודואג לי כל השנה,הוא שרוצה להיטיב עימי-לאו דווקא לפי מעשי.

הוא שמרחם על כל הנכנע ומבקש רחמיו!(ר’ יונה)

אין תנאים לקבל את רחמיו שעולים למעלה מעל כל דין אלא להיות נכנעת ומבקשת רחמיו ,לא בזכות מעשיי כי אם מאוצר מתנות חינם-חוננו!

אנו רוצות בר”ה כ”כ להדבק באוצר מתנות חינם הזה שיש לאבא שלנו גבוה בשמים והוא כ”כ רוצה להעניק לנו משם טובו וחסדו.

הבעש”ט הק’ לימד אותנו ש”כל הבוטח בה’ חסד יסובבנו” כל המדביק מחשבותיו בחסד-חסד יסובבנו,

גם אם לא מגיע לנו עפ”י מעשינו –נוכל למשוך את החסד לשנה החדשה ע”י מחשבות של חסד על השנה החדשה בימי ראש השנה

כפי שאמר ר’ נחמן צריך להיות חכם גדול ולחשוב רק ואך ורק מחשבות טובות בר”ה

שלא תהיה לנו שום מחשבה רעה חלילה,על זה אנו צריכות להתפלל ולעבוד.

“מחשבות טובות שייטיב השם ית’ עמנו” לא עפ”י מעשינו,אלא על פי רצונו להיטיב עימנו!

למעשה אני ממליצה לכל אחת לקחת דף ולכתוב בו שלל מחשבות טובות שהיא הייתה רוצה שהן יהיו השורש של השנה החדשה שלה,ולקרוא אותו בר”ה.

מחשבות ביטחון בכל מיני תחומים בחייה: בשלום בית,חינוך ילדים(לד’ השנה תהיה לי נחת יהודית מכל אחד מילדיי),פרנסה (הפרנסה השנה תהיה ברווחה ובקלות) וכד’ והכי חשוב-הקשר עם ה’ שעליו בעיקר צריך לכתוב ולכוון ב”זכרנו חיים” ולבקש השנה יהיה לנו שנה של קשר נפשי טוב מאוד עם השם ית’,

כמו לדוגמא “אני בטוחה שהשנה הזו יהיה לי קשר חיי ועמוק עם ה’ ית’ ולא מתוך קשיים ח”ו אלא דווקא מתוך חסדים גלויים”.

אם ניקח על עצמנו קבלה בר”ה להיות בקשר יום יומי עם השם ת’ בהתערותא דלתתא,נראה לו ולעצמנו שאנו לא זקוקות לצרות כדי לפנות אליו.

נבקש מהשם יום יום לחשוב מחשבות טובות בר”ה ובעשרת ימי תשובה שהם השורש לשנה כולה –נבקש ונבטח שהשנה יהיה לנו חיים אמיתיים,לב חי שמרגיש את אהבת הבורא,מוח חיי שחושב מחשבות של אמונה וביטחון.

לסיכום עבודת ר”ה היא בטחון “לכו איכלו ממתקים ושתו משמנים כי חדוות ה’ היא מעוזכם” ובעיקר האכילי את הלב המוח במחשבות מתוקות אודות השנה הבאה,הבטיחי להאכיל טוב השנה הזו את נשמתך בדיבור יום יומי מתוך הלב עם המלך הטוב-והשנה החדשה תהיה באמת מתוקה מדבש!

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

מיוחד ללג בעומר ללמוד סודות מרפאי לב חוה שמילוביץ והרב הגאון הרב מדרכי שריקי

שיעור מיוחד לכבוד ל”ג בעומר יום הילולת התנא הקדושרבי שמעון בר יוחאי שגילה לנו את פנימיות התורה והזוהר הקדוש ריפוי הנפש היהודית ברובד השורשי ביותר הוא רק ע”י סודות התורה להדליק את האש הפנימית שבתוכך ללמוד סודות מרפאי לב ולחיות את חייך ללא סבלעם חוה שמילוביץוהרב הגאון הרב מדרכי שריקי-מכון רמח”ל הרשב”י ועולם התיקון לצפייה

קראי עוד

היום שנים ועשרים יום לעומר, שהם שלושה שבועות ויום אחד חסד שבנצח

עזור לי, להתבונן במעשה האהבה והחסדשאתה פועל עמיועם עמ”יוע”י כך עזריני,לנצח את יצרי. עזור לי,לקחת מחויבותלנצח את יצריבניצחון קלכבר בהתחלה . אנא, עזריני,להיטיב את מעשייולהתחסד איתך שהרי אמרו “הבא לטהר מסיעין לו…”.  יום זה במיוחד,עזור לי, לדון לכף זכות.לעשות חסדע”י רגלי הימניתבזמן השחר. בתפילה–לכוון בתפילת 18 בברכת “סלח לנו”, ולכוון בשם א”לולהתחזק באמונת חכמים.

קראי עוד

היום ארבעה ועשרים  יום בעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים תפארת שבנצח

“היום ארבעה ועשרים  יום לעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים” -תפארת שבנצח בין אדם למקום:       א’. עזרני היום, להתבונן עד כמה אתה מתפאר בנו עמך ישראל בכלל וכל יהודי בפרט שנאמר: “ישראל אשר בך אתפאר” ועל ידי התבוננותי, אבוא להוסיף כוח בנפשי,לנצח את יצרי, כי הרי אתה מסתכל עלי וחפץ בניצחוני על מנת שתוכל

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר