שירת הים-שביעי של פסח/חוה שמילוביץ

שירת הים-שביעי של פסח/חוה שמילוביץ

“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה בקריעת ים סוף” (נתיבות שלום)

כדאי לומר את שירת הים בשביעי של פסח,

בחג זה מתעוררת ההארה שלי שירת הים.

מהות השירה:

מהותה של השירה

היא גודל ההרגשה שהנהגת הבורא היא כולה טוב,

ולכך היגעו עמי בקרי”ס

-הם השיגו שכל מה שעבר עליהם במצרים -הכל היה לטוב.

אנא זכה אותי בשבת זו להגיע לדרגת שירה

שאז אכיר שכל הנהגתך היא תכלית הטוב והחסד

עזור לי להתנער מכל הקשר עם הגוף
שרואה רק את החלק של התלאות והיסורים
ולהתחבר לאמת של הנשמה
שכל הנהגת הבורא היא תכלית הטוב
ואז ארגיש שטוב להודות לה’ 
לזמר לשמך
עליון להגיד בבוקר חסדך
ואמונתך בלילות.
ואף אם אני במצב של חשכה ולילה וגלות
אוכל להתחבר תמיד לאמונה בטובך
ואמונה זו תהיה עבורי כאור המאיר באפילה.

עזור לי לחוות את החויה של הנס וההפעלות
האלוקית של נשמות ישראל שאומרים לך שירה
אני רוצה לחוותז את כל בוקר כשאני אומרת את שירת הים.

כל דבר בעולם אומר שירה לך השם
כל דבר שבעולם תמיד בתנועה נפשית לשיר לך
והשיא של זה זה שירת הים שבה מודים אנחנו לך על הנס העצום
“מי כמוך באלים הוי”ה”-הבהמה הדקה אומרת זאת ,
עזור לי התחבר אליך על ידי שירה

השיר שייך לשור יותר מלכל חיה,

השור הוא יוסף הצדיק, הנקרא “בכור שורו”

שור נשמה-אב טיפוס יוסף הצדיק נשמה דאצילות

פני שור-עולם היצירה

השור הגשמי-“רב תבוות בכוח שור”

“אז ישיר משה ובני ישראל”,

כמה אני רוצה לשיר לך להיות במצב של שירה

של שמחה כ”כ גדולה שתתחיל מהרגלים ותגיע עד לפה

עד ש”אביע רננות-בעד מפעליו”,

אני רוצה להרגיש בפנימיות ליבי את השמחה

אינ רוצה להביע את השמחה בפי

את ההתפעלות מגדולתך

מבריאתך

ממעשיך

אנא בוראי ויצאי

תן לי את הזכות לשיר לך מתוך הלב

לשיר לך מתוך האיברים

עד שהכל הגוף כולו ירגיש את השירה

וישיר לך אף הוא- בריקוד.

ולהגיע לכך אני שקוקה לעזרתך

לראות את קריעת ים הסוף האישית שלי

להתבונן ולראות את השגחתך עלי

בכל רגע ואת הניסים הנפלאים שאתה עושה איתי מאז שנולדתי ועד כה.

פתח את עייני נשמתי לראות את האהבה האידרה שיש לך אלי דווקא מתוך הגלות,

ממש כפי שהיתה קריעת ים סוף חלק בלתי נפרד ממנה.

עזרני לראות את הגלות האישית שלי,כהכנה למצב של שירה

שכל שיעבודם של עמ”י היה כדי להוביל אותם בניסים גמורים במדבר השומם.

עזרני לראות את הגלות האישית שלי,כהכנה למצב של גאולה-שירה-ניסים!

מהותה של השירה היא גודל ההרגשה שהנהגתך היא כולה טוב וחסד,

ולכך היגעו עמי בקרי”ס-הם השיגו שכל מה שעבר עליהם במצרים

הכל היה לטובתם.

אנא זכה אותי בשביעי של פסח להגיע לדרגת שירה בנפש

שאז אכיר שכל הנהגתך היא תכלית הטוב והחסד,

עזור לי להתנער מכל הקשר עם הגוף

שרואה רק את החלק של התלאות והיסורים,

ולהתחבר לאמת של הנשמה

שכל הנהגת הבורא היא תכלית הטוב ואז ארגיש

ש”טוב להודות לה’  לזמר לשמך

עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות”.

ואף אם אני במצב של חשכה ולילה וגלות

אוכל להתחבר תמיד לאמונה בטובך

ואמונה זו תהיה עבורי כאור המאיר באפילה.

עזור לי לחוות את החוויה של הנס

וההפעלות האלוקית של נשמות ישראל שאומרים לך שירה.

אני רוצה לזכור לחוות את כל בוקר

כשאני אומרת את שירת הים

את האמונה הגדולה של עם ישראל בשעת רצון גדולה זו.

לסיום אנו מבקשות ממך בורא עולם

אבא רחמן

תקרע לנו את הים הפרטי שלנו בניסים גדולים וישועות

וזכנו לבטוח בך על מנת לעורר הנהגה זו עלינו!

(פרטי בתפילה מהי קריעת ים סוף עבורך?….)

מכאן תקציר קצר מחוברת הפסח ” מפתח האמונה והפסח”

תרגול לשביעי של פסח

1. לצאת מהספק אל הביטחון

לעשות פעולה של ביטחון כמו הקפיצה למים של בנ”י-בקטן.

ולצרף מחשבות של ביטחון.

לדוגמא אם את פוחדת להתחיל ללמוד משהוא – כי יש לך ספק שאולי לא תצליחי בו, לקפוץ למים זה לברר מה הכי כדאי לי ללמוד לבצע החלטה ולקיים אותה!!!

בלילה זה כדי לקבל החלטה המורה על מידת הביטחון ולצרף מחשבות של ביטחון: בודאי שאצליח בכוח השם!

2. “וייסעו” להעתיק מקומך –

לקחת על עצמי בשביעי של פסח קבלה שהיא הפך הטבע שלי ולקיים אותה במסירות נפש.

כמו: ריקוד יומי שהוא עבודה על השמחה,  לימוד הלכות יומי/חד שבועי וכד’.

תפילה

עזרני לקבל על עצמי בהחלטיות ונחישות, לעבוד אותך בלב שלם, לקבל על עצמי שיחול בי שינוי אמיתי להיות אחרת.

עזרני לקבל קבלות שישמרו על הקשר ביננו-כך שהאהבה והתשוקה אליך תמיד תהיה חקוקה בליבי ואקבל על עצמי להישאר איתך בקשר

הן בדברים המסורים ללב והן במעשיי בפועל.

 

יציאת מצרים כוללת 2 חלקים: יציאת מצרים בעצמה, וקריעת ים סוף.

וכשם שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.

כך בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה בקריעת ים סוף,

לילה שבו התגלתה האהבה הגדולה שלך אלינו עמ”י!!!!
יום האלוקים שלא ישכח.

עזור לי לקבל מכוח קריאת פרשה זו את האמונה,

הן אמונה פשוטה והן אמונה גדולה בניסים, אמונה במדרגתה הגבוהה –

אני רוצה להאמין שכל חיי הם ניסים, ואין בחיי שום טבע כלל,

כי אם אך ורק את רצונך!

כי הרי בקריעת ים סוף כפפת את הטבע כרצונך ולימדת אותנו שככל שנבטח בך כך נעורר עלינו הנהגה על טבעית- ניסית.

ובזמן זה הגיעו עמ”י לאמונת האיברים- וקפצו לתוך הים,

כך עזור לי לקבל כוח בשבת זו זה לקפוץ לתוך אותם דברים בחיי ששם אני זקוקה לביטחון ואינני יודעת מה יקרה.

 וכן הם הגיעו בלילה זה לאמונה בך המזככת את הנשמה והגיעו גם לאמונת חכמים – המזככת את הגוף “ויאמנו בה’ ובמשה עבדו..”

זכני לחזק ולהאמין בך ובצדיקך וכלך יזככו נשמתי וגופי כאחד!!!חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

הפנינים שעל חוף הלב

חג הפסח חלף ועבר נראה כאילו חלפו יובלות, כ”כ מהר החיים חזרו לשגרה. הילדים שוב חוזרים ללימודים אנחנו לעבודה, איפה המצות, המרור? איפה החרוסת שנגמרה? אין סעודה חגיגית כל יום, האם נגאלנו? מתי נגא? נגאלנו – כבר נגאלנו בפסח הפסח אני מזמינה אותך לשבת כמה דקותוקבלי מדיטציה ייחודיתהרפיית מתנות הפסחחיזוק וריפוי הלב-מה מהם האוצרות שקיבלנו

קראי עוד

ת פ י ל ה
לאמונת אין עוד מלבדו

בבקשה עזור לילהתחבר אל הכח שליבתור הנשמה שלך להאמין אמונה שבלב,שאתה השם (רחמים)הוא האלוקים (דין) ולבטל ע”י כח וגודל אמונתיאת כל כוחותהטומאה והכשפיםהמכחישיםפלמיא של מעלהעד שאוכל בכוח אמונה זולפרוץ את גדרי הטבע לגמרי אני מאמינה באמונה שלימהשאין עוד שליט מבלעדיךואין עוד מציאות מבלעדיךאתה ממלא כל עלמין. כל כוח בעולםבטל אליך לגמרי. ואני מאמינהששם אלוקיםנכלל בשם

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר