תפילה ביום זאת חנוכה

בכוח יום זה עזרינו להמשיך את אור נר חנוכה שיאיר לנו במשך כל השנה כך שכל ימות השנה אתחזק מכוח האורות של חנוכה.
כי בימי חנוכה שבו ישראל לדרגת בניך, אנא שבכוח חג החנוכה ארגיש שוב שאני ביתך אהובתך אשר בחרת מכל העמים ומדרגה זו של בנים תסייע לי בכל עבודתי כל השנה, הן לשמור בסור מרע, והן לרומם עבודתי בעשה טוב.
שאקח מחנוכה את הדעת שאני ביתך-בת מלך ואקבל על עצמי הנהגות הראויות לבת מלך, שכל עבודתי תהיה מתוך הרגשה זו שאני ביתך בת מלך מלכי המלכים שליט בעליונים ובתחתונים, תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, ואז כל תפילתי ועבודתי תהיה יותר מתוך שמחה וטוב לבב והרגשת ביטחון אמיתי.
ביום חשוב זה שהוא גמר החתימה הסופית מהימים שהחלו בט”ו באב, אנא עזריני לבחור לעבוד אתך כבת, בבחינת בנים אתם לה’ אלוקיכם ואז תהיה גמר חתימה טובה בחנוכה, כי פירשו רבותינו ז”ל היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים אם כבנים אם כעבדים… שאם היהודי עובד בבחינת בנים אז הוא נשפט כבן. עזריני להתחזק בבחינה זו מתוך ימי החנוכה שנרות אלו ילוו אותי בכל השנה להאיר לי את השתייכותי אליך במדרגת בניך-בכל הזמנים שיעברו עלי בשנה זו הזמנים המאירים והחשוכים כאחד בחינת בהשם אהלל דבר באלוקים אהלל דבר.
אור חנוכה הולך ומוסיף וגדל מדי שנה כי ככל שכוח הרע גובר ומתחזק כך מאיר יותר אור חנוכה להאיר לנו במקומות שפלים ונמוכים ככל שההסתרה גוברת כך צריך אור יותר גדול ואור חנוכה מיועד להאיר את החושך הפנימי והחיצוני כאחד, בבחינת ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. ( אורח נוטריקון אור ח)
עזור לי להגיע לתכלית כל התורה והמצוות ובו תדבק,
זכיני להשתמש בתרי”ג המצוות, תרי”ג העצות כיצד להגיע לתכלית שרצית בבריאתך להיות דבוקה אליך, וגלות יון – הנקראת חושך, החשיכה את עיניהם של ישאל בגזירותיו, שביקשו לכתוב על קרן השור “אין לכם חלק באלוקי ישראל”- שזו החשכות הגדולה ביותר של ישראל שהרי במשפט של ר”ה אז מתעוררים המקטרגים וטוענים למה הקב”ה נקרא אלוקי ישראל אם בניו חוטאים ואינם ראויים שתקרא שמך עליהם. וכל מטרת היונים היה להפנים לתוך ליבנו ש”אין לכם חלק באלוקי ישראל”. היינו שבעיניני לכם, שבעת שנעסוק בענינים הגשמים לא יהיה לנו שום חלק באלוקי ישראל, וששם לא נזכור את הקשר איתך, והרי זה נוגד את כל תכלית התורה הקדושה-להיות דבוקים בך בכל מקום וזמן גם בענינים הגשמיים, והתיקון שעשו החשמונאים שיצאו להלחם בביטחון גדול גמור שבודאי שתעזור להם אף מבל להקדים צום וזעקה, אלא רק באמנה שאתה אביהם של ישראל, ובין כך ובין כך נקראים אנו בנים- שקשורים אנו אליך בקשר בל ינותק.
ואמנה הזו כלולה במצוות אנכי- השם אלוקיכם אשר הוציאתי אתכם מארץ מצריים… אנא זכיני להעצים את עצם האמנה בך, ושאנו העם הנבחר שלך וכמו שבחרת בנו בעת היותנו משוקעים במ”ט שערי טומאה, כך תמיד בכל המצבים שאזכור אתה אלוקי.
עזריני ללמוד מהכהנים את מידת הביטחון שבטחו כ”כ כי ה’ אלוקיך- בודאי יושיעם מן הסכנה, כך עזריני בכל דרכי וניסיונותיי שזקוקה אני בהם למידת הביטחון- שלא אפחד מפגמי ומעשי שאינם שלמים, אלא השם אלוקי בך חסיתי הושיעיני, לבטוח בך בביטחון שלם שבך שבודאי תושיעיני .כי כח זה הכריע את קליפת יון, והנס שהתגלה ע”י פח השמן- והדלקת המנרה 8 ימים – להודיעינו שהשכינה שורה בישראל ושיש לנו חלק באלוקי ישראל! כך בחיי הפרטיים עזור לי לשבור את קליפת יון- החושך בחיי וחסרון האמנה בטובך ע”י האמנה שאתה אבינו לעולם והקשר בינינו בל ינותק! ואור חנוכה ממשיך את אור המנורה לכל אחד ואחד בפרטיות- האר בתוך ליבי את בהירות האמנה שהשכינה שורה בישראל עד ביאת משיח, עזריני שידיעה זו שהשכינה ממש שורה בי תוביל אותי לזהירות יתר במעשיי, דיבוריי ומחשבותיי, ולרצון חזק שיתעורר בי לעשות רק טוב. וביום זה בפרט עזריני לשוב אליך ולחדש ולחזק את הקשר בנינו – וזהו הזמן היאות והראוי לגמר חתימה טובה, שבו יוצא לאור המשפט לאלוקי יעקב ומתגלה שיש לנו חלק באלוקי ישראל ועלינו נקרא שימך.
ושניקח מנר חנוכה כוח והכנה לקראת שובבי”ם – לשוב עד ה’ אלוקיך ותכלית התשובה שאזכה שיאיר לי שאתה האלוקים שלי, וזהו כוחו של נר חנוכה שמאיר ליהודי “אנכי ה’ אלוקיך” ושיקויים בנו הכתוב “ועל כל פשעים תכסה אהבה”, אפילו בנוגע לחטאים שאין תשובה מועילה להם.תן בי הכרה ברורה וחזקה שהשכינה שורה בתוכינו וזה המוסר החזק והמועיל והגדול עוד יותר מעניני תשובה הכי גבוהים! (מיוסד על דברי הנתיבות שלום חנוכה קיב-קטו)

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

מיוחד ללג בעומר ללמוד סודות מרפאי לב חוה שמילוביץ והרב הגאון הרב מדרכי שריקי

שיעור מיוחד לכבוד ל”ג בעומר יום הילולת התנא הקדושרבי שמעון בר יוחאי שגילה לנו את פנימיות התורה והזוהר הקדוש ריפוי הנפש היהודית ברובד השורשי ביותר הוא רק ע”י סודות התורה להדליק את האש הפנימית שבתוכך ללמוד סודות מרפאי לב ולחיות את חייך ללא סבלעם חוה שמילוביץוהרב הגאון הרב מדרכי שריקי-מכון רמח”ל הרשב”י ועולם התיקון לצפייה

קראי עוד

היום שנים ועשרים יום לעומר, שהם שלושה שבועות ויום אחד חסד שבנצח

עזור לי, להתבונן במעשה האהבה והחסדשאתה פועל עמיועם עמ”יוע”י כך עזריני,לנצח את יצרי. עזור לי,לקחת מחויבותלנצח את יצריבניצחון קלכבר בהתחלה . אנא, עזריני,להיטיב את מעשייולהתחסד איתך שהרי אמרו “הבא לטהר מסיעין לו…”.  יום זה במיוחד,עזור לי, לדון לכף זכות.לעשות חסדע”י רגלי הימניתבזמן השחר. בתפילה–לכוון בתפילת 18 בברכת “סלח לנו”, ולכוון בשם א”לולהתחזק באמונת חכמים.

קראי עוד

היום ארבעה ועשרים  יום בעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים תפארת שבנצח

“היום ארבעה ועשרים  יום לעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים” -תפארת שבנצח בין אדם למקום:       א’. עזרני היום, להתבונן עד כמה אתה מתפאר בנו עמך ישראל בכלל וכל יהודי בפרט שנאמר: “ישראל אשר בך אתפאר” ועל ידי התבוננותי, אבוא להוסיף כוח בנפשי,לנצח את יצרי, כי הרי אתה מסתכל עלי וחפץ בניצחוני על מנת שתוכל

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר