תפילה ועבודה על פרשת חיי שרה

לימוד גדול יש לנו מפרשת חיי שרה, כי נראה כפשוטו ששרה אימנו נפטרה
בגלל בשורת העקדה.
אנו מבקשים ממך אנא השם “הסר שטן מלפנינו ומאחורינו”, לפנינו- כי יש יצר שבראת שמתגבר לפני
המצווה – שבא על מנת למנוע אותי מלקיים אותה, עזור לי להתגבר עליו ולזכות לשכר גדול יותר.
ויש יצר רע שבא אחרי מצווה ואחרי שמתגברים אנו על הניסיון ומקיימים את המצווה אז שולח לפעמים
היצר הרע הרהורים וחרטה על המעשה הטוב – ורוצה לגרום לנו לתהות על מעשים טובים שעשינו. כך
רצה היצר להוכיח לאברהם אבינו שידאג ויתחרט על מעשהו שיחשוב כי בגללו כביכול נפטרה שרה
אימנו.
אך באמת אז בדיוק נשלמו ימי חייה והגיע זמן פטירתה,” נמנו שני ימי חייה” ובאמת היה זה הזמן הקצוב לה
לחיות.
שני חיי שרה- אלו היו השנים הקצובות לחייה ואף לא רגע אחד יותר מזה.
מכאן אנו לומדים, אבא יקר שלנו, על גודל ההשגחה הפרטית שלך ועל הניסיון באמונה, כי הנפש השפלה
שלנו יכולה להביט על העולם ממקום נמוך ולחבר לפי ההיגיון הפשוט מקרה למקרה – לחבר את מות
שרה אימנו לעקדת יצחק.
אך אין שיכלנו האנושי יכול לשער ולתאר את האמת, לכן עזרנו להפנים על כל צעד שעל את האמונה
הקדושה שבעצם אין שום קשר בין המקרים והכול מדויק ומושגח מאיתך לשם הניסיון ונתינת השכר.
אברהם אבינו עמד בניסיון ולא תהה על שעשה רצונך על אף שנראה כאילו הפסיד מכך, הוא ידע והבין
שזהו הזמן שבו הייתה צריכה שרה אימנו להסתלק מן העולם.
עזור לי ללמוד מאברהם אבינו להתגבר על כל הניסיונות גם על המכשולים שלפני המצווה וגם על
הניסיונות שאחריה, שלעולם לא אתהה ולא אתחרט על שום מעשה טוב שלי, כי כל מעשה טוב שלי נגנז
באוצרותיך ואינו נאבד כלל מן העולם.
מידת החסד
“…כי אמרתי עולם חסד יבנה”, ראשית תיקון העולם התחיל מאברהם אבינו שהוא איש החסד ומרבקה
שהשקתה את הגמלים, מצד רצונה להשפיע טוב. אני רוצה ללמוד מהפרשות האלו על מידת החסד כי
כל יום מחויבת אני לעשות חסד, אנא ממך השם עזור לי שלא יעבור עליי שום יום ללא עשיית חסד, ובכל
מעשיי הטובים שממילא אני עושה מתוך הרגל – עזור לי לכוון שהם מצוות החסד.
כי השפע העליון נשפע ע”י חסד, כך קבעת בבריאה שעל פי מעשינו מגיעים השפעות מעולמות עליונים
וכאשר אני עושה חסד, אשר משפיע את החסד מן השמים והרי אין אף אדם יכול להתקיים מבלעדי החסד
שלך. וכן מחויבת אני לעסוק בחסד- וכך אמשיך על עצמי ועל העולם חסדים וזה הוא תחילת עולם
התיקון הן בכללות והן בפרטיות הרי כל אדם הוא עולם קטן ותחילת תיקוני ע”י השימוש במידת החסד
שבי.
בפרשה זו אברהם א’ עושה חסד של אמת- חסד עם המתים שהוא חסד גדול ועצום ואין עליו הכרת טובה
נגלת מצד המקבל ולכן זה הוא חסד לשם שמים, עזור לי להתעורר ולעשות חסד מצד רצוני להשפיע
טוב אפילו ללא קבלת שום שכר ותמורה גשמית.

עזור לי להרגיש כ”כ טוב עם עצמי ומתוך כך לרדוף ולחפש תמיד את אלו
הזקוקים לחסדיי כדי להטיב להם ובכך להידמות אליך, שהרי אתה רודף
צדקה וחסד וכל היום משפיע עלינו ועל העולם כולו חסדים לא לפי מעשינו,
אני רוצה לאהוב את החסד ולרדוף אחר החסד ולהמשיך חסדים גלויים לעולם
כולו.
הכל לטובה
התורה הקדושה מדגישה את שני חיי שרה – שכולן שווין לטובה, שרה אימנו הייתה מלאה השפעת טוב
והייתה מגיירת נשים ועסקה בחסד- ונראה שלמרות שעשתה חסדים היתה מלאת ניסיונות, תלאות
וייסורים גדולים ומכאן עזור לי להבין שצדיקים תחילתן ייסורים וסופן שלווה – עזור לי להפנים לתוך חיי
שאם אני רוצה להיות צדיקה עליי לראות את כל הניסיונות של חיי באור האמונה שע”י כל כאב וצער בחיי
אני יכולה לגדול ולהתעלות למעלה מן הטבע ובעצם כל תכלית הייסורים היא טובה גדולה – אם
להדביק אותי בתפילה או להחזירני בתשובה או למרק את עכירות עוונותיי, והרי כל הייסורים שעברו על
שרה אימנו – על ידם הגיעה לשיא הטובה כך שכל בית ישראל עומד עליה, ומכאן עזור ללמוד שאם אדם
עושה חסד למרות שלא מיד הוא רואה זאת הוא בהכרח מושך חסדים על עצמו.
אשת חייל
בהספדו של אברהם את שרה אמר עליה את “אשת חייל”. עזור לי ללמוד להיות אישה שכל מהותה היא
אשת חייל-להיות בחינת מקבל, כי כל ברכה והשפעה היא בזכות האשה, וכל הגשמיות והרוחניות של
הבית תלויים בזכותה!! )כתוב שאברהם אבי’ לא נתברך אלא בזכות( עזור לי להיות אישה שמחה ומרוצה!
עזור לי להיות אשת חייל כזו שכל הבית יתברך עבורי.
עבודה לפי הפרשה:
1 .קחי איזה מיקרה שהפסדת משהוא כביכול בגלל מצווה או מעשה טוב שעשית-והכניסי לשם את
ההשגחה הפרטית שההפסד היה אמור לקרות בלי קשר למצווה או המעשה הטוב.
2 .שימי לב לכל אותם חסדים קטנים שאת עושה ביום- וכווני לעשיית חסד.
3 .קחי תחום אחד של חסד שממילא את עושה ותני קצת יותר ממה שהיית נותנת, לדוגמא: ממילא אני
מגישה אוכל לבעלי או לילדים- הוסיפי חיוך או מילה טובה “עשיתי זאת במיוחד עבורך” וכד’.
4 .חשבי אילו חסדים “קטנים” את יכולה להוסיף לחייך ללא מאמץ גדול )ואדרבה למי שיש כוח- לעשות
חסד עם מאמץ (
5 .איזה חסד את יכולה לעשות מבלי לקבל שכר חסד לש”ש, כמו לתת צדקה בסתר, לשים שקית
פופקורן על ידית דלתם של שכנים מבלי לומר ממי זה. )אם יש ילדים כדאי לשתף אותם במבצע- עשיית
חסד בסתר בינם לבין עצמם אפילו(.
6 .לקחת אירוע שגרם לי כאב ולנסות לחשוב איך אני יכולה על ידו לפתח מידה טובה שלא הייתה בי או
להדבק יותר בהשם ית’- ע”י תפילה או הכנעה מתוך אמונה בטובו.

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

מאמר לפרשת שמות

בס”ד הגענו לפרשת שמות נכנסים לגלות מצריים ומטרתה הסופית היא יציאת מצריים ומעמד הר סיני-קבלת חכמה אלוקית  נבואית לתודעה של אדם גשמי. בפוסט זה אשתף אתכן בחלק מתהליך גאולת הנפש שאני מעבירה בתהליכי הריפוי שפיתחתי ומועברים בקורס השנתי. בשביל מה יצא עבד ממצרים, אם לא בשביל לצאת מאיזור הנוחות? בשמונה עשרה השנים הראשונות לחיים, נוצר

קראי עוד
Rain

תפילה לפרשת נח

זכני לבנות תיבת נוח לכל השנהתיבה שתציל אותי ממיי המבול מהמים הזידונים,כי צדיקים גילו לנו שלפני ביאת משיח תהיה עוד פעם בחינה של דור המבול,בחינה של בלבול,של “מים רבים אדירים משברי ים”,וכל שנה יש לה בחינות חדשות של מבול,וכל יחיד יש לו את הנסיונות שלו של המבול הפרטי שלו,ועל כן בחסדך הרב אתה מאיר בכל

קראי עוד
Earth and Moon rotating and spinning in open space

תפילה לפרשת בראשית

“בראשית ברא א’ את השמים ואת הארץ. והארץ היתה תוהו ובוהו וחשך על פני תהום”עניני הבריאה מתחלקים לב’ חלוקות,השמים הענינים הרוחניים השייכים לנשמתי.הארץ העינינים הארציים השייכים לגופי.“והארץ היתה תוהו ובוהו”,כי עצת היצר להרחיק את האדם בהיותו שקוע בעיקר בעניינים הארציים והם המביאים את האדם לתוהו ובוהו.ומטרתו העיקרית של היצה”ר היא שכל יהודי יהיה מבולבל בענינים

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר