תפילה כהכנה לניקיונות הפסח

מעלת הטורח לחג: ” כל טורח שאדם מטריח את עצמו לכבוד יום טוב של פסח – והוא עייף ויגע
בהטורח – אזי בעסק הזה הוא הורג את כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם”.
העבודה, הזיעה וההבל שעולים מהעבודה מכפרים על העוונות הכי כבדים !

חשיבות התפילה בימים אלו: בד”כ בימים לחוצים מלאי עשיה אין אנו מתפנים לתפילה – חשוב
לגשת לכל ניקיונות החג עם הכנה ראוי, ולהקדים לכל עשייה תפילה. אין דומה מצווה עם כוונה
למצווה שאינה בכוונה . התפילה מבטאת את האמונה שלנו: שלא בכוחנו בלבד אנו פועלות ועושות
אלא רק בכוחו של בורא עולמים. אם איננו מקדימות תפילה לעשיה לעיתים אנו שוכחות בכוח מי אנו
עושות ופועלות, אפשר לשים לב שכאשר אנו באות לנקות לבד את הבית ללא בורא עולם א – ין
סייעתא דשמיא. והניקיון לא גורם התקרבות אל השם , אל האמונה ויכול לגרום מריבות בין בני
המשפחה. לכן מוגשת כאן דוגמא לתפילה שתוכל להיות לעזר לכוון את ההכנות לחג, לזכור מה טפל
ומה עיקר ?
בזכות כוחה של כל תפילה פשוטה מלב טהור ( כל אחת מוזמנת לחבר במילים שלה) להציל אותנו
ממחלוקת, כעס והקפדה באותו יום. לכן, כדאי להתגבר ולאמרה מדי יום לפני ההכנות והניקיונות
לח . ג כוח הכוונה גדול הוא, כקרן לייזר העוזרת ללכת בכיוון המטרה .
סנגורם של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצוב, בשעה שהיה רואה בערבי פסחים נשים עוסקות בניקוי
והכשרת הבית היה אומר ” : יהי רצון שאלה המלאכים היוצאים מן קשר ( ק” בראש השנה: תקיעה
שברים תרועה תקיעה, בפסח… קרצוף, שטיפה , רחיצה, קירוד ) יעלו לפני כסא כבודך וימליצו טוב
בעדנו…”

ויש שכתבו נוסח של תפילה שאמר :
“יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו שיעלו לפניך הקולות העולים מהניקיונות
השפשופים והקרצופים של הנשים המנקות את הבתים החצרות, והמרתפים מהחמץ
ומאבק חמץ .
יהי רצון שיעלו כולם לפני כסא כבודך להמליץ טוב בעד בניך ובנותיך שתמחה
חטאתם ותטהר את ליבם ותסייע להם לבל יכשלו. ותזה עליהם מים טהורים ותגאל
אותם ברחמים גמורים. אמן כן יהי רצון”.

תפילה לפני ההכנות לחג הפסח__

ת פ י ל ה

מומלץ בכל יום,
לומר לפני הניקיון.

מאת חוה שמילוביץ

הריני רוצה לקיים
מצוות בדיקת חמץ

לבדוק ולנקות
את הבית החיצון

לבדוק ולנקות
את הבית הפנימי – בית הנפש,
מכל עכירות שנוצרה בתוכי,
מכל פחד,
מכל כעס,
מכל עצב ודאגה,
מכל עוון ואשמה.

הריני רוצה
לעשות נחת רוח לבוראי
ולעשות רצון יוצרי

ואל יעכב שום חטא, עוון, והרהור רע,
את המצווה הזאת של ניקיון הבית,
מלעלות לרצון, לפניך ה’.

יהי רצון שכל עבודתי תהיה מכוונת,
בלתי (רק) להשם לבדו –
לעשות נחת רוח לפניו יתברך.

אנא עזור לי,
לעבוד אותך בצורה נכונה,
כך שעבודתי תביא אותי לשמחה
ככתוב: “פיקודי ה’ ישרים משמחי לב”!

בעת ההכנות לחג,
עזור לי לבער מקרבי,
כל חומרה הבאה מהיצר הרע .

שהרי כל חומרה,
הגורמת לחץ, מתח, כעס
או עצבות – מטרתה
רק להרחיק אותי ממך.

הריני מכוונת, שע”י עבודתי,
כאן בעולם התחתון,
בניקוי חדרי ביתי והכנת ביתי לפסח,
תיטהר נשמתי בעולם העליון
מכל פגם ולכלוך.

שבכל עבודתי, אכין את עצמי,
כך שתוכל לשרות עלי,
הקדושה הגדולה – שמתגלה בליל הפסח.

הריני מקשרת את עצמי,

אל סיבת הסיבות ועילת העילות, בכל עבודותיי לפסח.

ולכן,
כל מה שאספיק –
הרי זה ברצונך,
וכל מה שלא אספיק –
אקבל באמונה בהשגחה פרטית,
אקבל באהבה, ובידיעה
שכל הזמן שאני זקוקה לו באמת –
עומד לרשותי,
ומה שחשוב באמת שאספיק,
בודאי תהיה בעזרי,
ואספיק זאת בנחת וברוגע פנימי.

הריני מכוונת בבדיקת ביתי מחמץ,
לנקות את נפשי ממידות רעות ועבירות
כמו: גאווה, כעס, בטלה, עצלות וכבדות.

כל מידה שלילית שאגלה בי בתקופה זו,
תקרב אותי לשלמות האמיתית שלי.

הריני רוצה לקיים –
“שיוויתי השם לנגדי תמיד” –
בכל היום כולו,
בעבודות ובהכנות לחג.
לזכור שכל מה שהוא “נגדי”
הוא בעצם ממך,
ואין שום כוח לאף בריה לצער אותי.

זהו, אני רוצה היום הזה, רק לעשות את רצונך.

יש לי יום חדש והזדמנות חדשה,
להזדכך ולהתקרב מחדש אליך – אבי ומלכי!
נקודת הכוח, היא ברגע הנוכחי !

אני רוצה להגיב באמונה ובשמחה,
על כל מה שקורה לי.
רצוני להגביר
את המידות הטובות על הרעות,
ולהזדהות עם הטוב שבי.
נקודת הכוח היא עכשיו!
ולכן יש בי הכוח להתגבר
על כל מחשבה שלילית,
לזכור שאתה אוהב אותי אהבה נצחית,
ורוצה רק להיטיב לי.

ה’ הטוב, אתה מחייה אותי
כל רגע וכל שניה.
זה אומר
שאני אהובה וחשובה לך!

עזור לי להרגיש
שיש לי תמיד ערך !
שערכי אינו נמדד..
ע”י הצלחות חיצוניות.

עזור לי להאמין
שההצלחה האמיתית היום,
היא להתקרב אליך,
מכל דבר ומכל מקרה!

עזור לי להרגיש
שאני תמיד שייכת לטוב,
לשמחה, לסבלנות,
לאהבה ללא תנאי,
לאמונה, לביטחון,
לראיית הטוב ולמחשבות טובות.

אני בוחרת להתמקד
בטוב שבי ובמציאות.
עכשיו הכול מושלם להתקרבותי אליך!

עזור לי לכוון את עצמי,
לתכלית של הימים הללו – שהיא היציאה מעבדות ליצר הרע –
אל חירות אמיתית של עבדות לבוראי !

אני רוצה לזכור ולהפנים,
שעבד ה’ – הוא לבדו חופשי.
חופשי מתאוות,
וחופשי ממחשבות ורגשות שליליים!

בכוונתי, להיות בימים אלו בשמחה, ללא תנאי!
השמחה והשלום בבית הם הערך העליון עבורי!

בכוונתי להתעלות מעל הניסיונות,
ולשמור על השלום במשפחה!

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

הפנינים שעל חוף הלב

חג הפסח חלף ועבר נראה כאילו חלפו יובלות, כ”כ מהר החיים חזרו לשגרה. הילדים שוב חוזרים ללימודים אנחנו לעבודה, איפה המצות, המרור? איפה החרוסת שנגמרה? אין סעודה חגיגית כל יום, האם נגאלנו? מתי נגא? נגאלנו – כבר נגאלנו בפסח הפסח אני מזמינה אותך לשבת כמה דקותוקבלי מדיטציה ייחודיתהרפיית מתנות הפסחחיזוק וריפוי הלב-מה מהם האוצרות שקיבלנו

קראי עוד

שירת הים-שביעי של פסח/חוה שמילוביץ

שירת הים-שביעי של פסח/חוה שמילוביץ “בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה בקריעת ים סוף” (נתיבות שלום) כדאי לומר את שירת הים בשביעי של פסח, בחג זה מתעוררת ההארה שלי שירת הים. מהות השירה: מהותה של השירה היא גודל ההרגשה שהנהגת הבורא היא כולה טוב, ולכך היגעו עמי בקרי”ס -הם השיגו

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר