תפילה להדלקת נרות יום כיפור

נה מגיע היום הקדוש יום הכיפורים,יום של סליחה וכפרה,
והנה ברגעים אלו אני מול הנרות הדולקים
נרות יום הכיפורים – שאותם יש לי הזכות להדליק פעם אחת בשנה!
אבינו הרחמן, מלכנו הטוב והמיטיב -מודה אני לך על מתנת היום הקדוש
שכולנו ציפינו לו שנה שלמה,יום שנושא בכנפיו טהרה,כפרה סליחה ומחילה!
יום שבו אתה שולח לנו סיעתא דשמיא מיוחדת לשוב אליך בתשובה שלמה,
יום שבו נדמים אנו למלאכי השרת.
עברנו בעזרתך את ימי אלול הקדושים ואנו עכשיו ממש בסיומם של עשרת ימי התשובה,
שעליהם נאמר “דרשו ה’ בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב”.
בהם אתה ממציא עצמך אלינו על אף מחיצת חטאינו,
נותרו לנו כ”ד שעות אחרונות להימצאותך המיוחדת איתנו ,לקרבתך הגדולה אלינו.
נותרו לנו כ”ד שעות עד ששערי י”ג מידות הרחמים ינעלו (בתפילת הנעילה),
ונחכה שנה שלמה לפתיחתם מחדש בימי הרחמים!
ועל כן עזרנו לנצל כל שעה מכ”ד שעות
בסיומם של הימים הנוראים בהם אתה כה קרוב,
עזרני לקבל על עצמי תשובה שלמה ואמיתית בחרטה גמורה על העבר וקבלה אמיתית להבא.
עזרנו לקרוא לך באמת ומעומק הלב ,להתנתק יום אחד מרעבון הגוף,
ולהתחבר לרעבון הנשמה-ולהשביעה בשעות של וידוי ותפילה.
תאיר לנו את הדרך אליך,תאיר לנו היום אור מיוחד
אור שינקוב ויחדור דרך טומאת חטאינו ואטימות ליבנו ויטהר את ליבנו לעבדך באמת.
אנא זכנו להרגיש את הקרבה הגדולה שלך אלינו ביום הכיפורים.
אנא עזרני לראות את הדרך שאתה מאיר לי ביום זה למצוא את תיקוני עלי אדמות,
עזרני להכיר את חסרונותיי ולחפש עצות אמיתיות לתקנן!
“אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם,אביכם שבשמים,שנ’ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר מקווה ישראל ה’,מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב”ה מטהר את ישראל”
ביום זה עזרי לשמוח שמחה עצומה ולהרגיש הקלה להרגיש “אשריכם ישראל”,
להרגיש עד כמה גדולה הזכות לקבל טהרה ממך!
ולדעת “לפני מי אתם מטהרין” שכל היום כולו אנו לפניך פנים בפנים,
ואתה בעצמך מטהר אותנו!
אני מתרגשת עד מאוד ושמחה להיכנס ליום שכולו מקווה-
מקווה ישראל
השם! יום שבו אני טובלת בך אבי שבשמים
יום שבו אתה עוטף אותי ברחמיך הגדולים
יום שבו אתה מוכן להעביר את כל חטאי ועוונותי מנגד עינך לסלוח לי על הכל
ולהתייחס אלי כאילו לא עשיתי דבר שירחיק ביננו
יום ששובר את כל המחיצות
את כל המסכים שאני יצרתי ביננו!

“מכל חטאתיכם לפני ה’ טהרו..”
אתה מנקה אותי לגמרי-אבא רחמן ומיטיב!
יום שבו אתה מרחם על כל בניך ומבקש מהם לשוב אל זרועותיך האוהבות
ולקבל מחדש את מאור פניך-ישועות,נחמות וגזירות טובות!
עזרני להתחבר לעבודה שלי מעכשיו-ולהדבק בך לגמרי!
והמחובר לטהור –טהור! כך שפעולת הדבקות בך היא ככניסה למקווה
כמי טהרה,עזרני להכניס את נפשי ונשמתי למקווה של יום הכיפורים ללא שום חציצה ומחיצה
להיות בכניעה ושפלות והתבטלות מוחלטת אליך,
וכל כוחותיי הגופניים צמים מהעניינים הטבעיים ומתעסקים רק בענייני טהרה!
זכני על ידי הצום להתרחק מהטבע הבהמי,
מעולם החומר ולהתקרב ולהדבק בך השי”ת!
ודבקות כזו היא הטהרה לפניך!
זכני להגיע היום לשיא ההתעלות הרוחנית שלי מכל השנה כולה!
להרגיש “מקווה ישאל-ה'” שאני טובלת היום בך לגמרי ובלי שום חציצה!
אני רוצה ,אני שואפת בכל ליבי להתדבקות גמורה ושלמה בך-והיום אין שום מעכב!
אורי וישעי -אני שואפת בפנימיות נפשי לרחמיך ולישועתך ולהתבטל כלפיך,
ואתה תזרוק אלי מים טהורים ותנקה אותי מכל זוהמת חטאיי!
“עיצומו של יום מכפר”
אני נכנסת בדקות אלו ליום שהקרבה אליך מזככת ומאירה עד שבכוחה לכפר אף ללא תשובה,
עזרני להאמין בכל ליבי בכוח הסגולי של יום הכיפורים לטהר ולנקות אותי מכל חטא,
מכל ריחוק ביני ובינך,

לטהר אותי והשאיר אותי זכה ונקייה
כתינוק שנולד ללא חטא ועוון
ולהתחיל התחלה חדשה לגמרי בחיי.
את מזכה אותי בים של רחמים אינסופיים !
עזרני להיפתח לקבל אותם-לשמוח בהם,להאמין בהם,
ולצאת מהיום בהרגשה של הקלה ,תקווה נקיות וטהרה!
לצאת בהרגשה נקייה וטהורה מכל חטא ועוון ממש כמלאך ה’ צבקות !

כדאי מאוד לומר עם תחילה הצום:
“הריני מקבלת עלי באהבה ובשמחה את מצוות עשה של יצורי ובוראי ברוך הוא וברוך שמו בעינוי זה “ועיניתם את נפשותיכם ..”!”(יסוד ושורש העבודה)
ומקבלת עלי את עינוי הגוף מאכילה ושתיה ,רחיצה,סיכה ונעילת הסנדל(איסור נעילה נעלים מעור)

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

מיוחד ללג בעומר ללמוד סודות מרפאי לב חוה שמילוביץ והרב הגאון הרב מדרכי שריקי

שיעור מיוחד לכבוד ל”ג בעומר יום הילולת התנא הקדושרבי שמעון בר יוחאי שגילה לנו את פנימיות התורה והזוהר הקדוש ריפוי הנפש היהודית ברובד השורשי ביותר הוא רק ע”י סודות התורה להדליק את האש הפנימית שבתוכך ללמוד סודות מרפאי לב ולחיות את חייך ללא סבלעם חוה שמילוביץוהרב הגאון הרב מדרכי שריקי-מכון רמח”ל הרשב”י ועולם התיקון לצפייה

קראי עוד

היום שנים ועשרים יום לעומר, שהם שלושה שבועות ויום אחד חסד שבנצח

עזור לי, להתבונן במעשה האהבה והחסדשאתה פועל עמיועם עמ”יוע”י כך עזריני,לנצח את יצרי. עזור לי,לקחת מחויבותלנצח את יצריבניצחון קלכבר בהתחלה . אנא, עזריני,להיטיב את מעשייולהתחסד איתך שהרי אמרו “הבא לטהר מסיעין לו…”.  יום זה במיוחד,עזור לי, לדון לכף זכות.לעשות חסדע”י רגלי הימניתבזמן השחר. בתפילה–לכוון בתפילת 18 בברכת “סלח לנו”, ולכוון בשם א”לולהתחזק באמונת חכמים.

קראי עוד

היום ארבעה ועשרים  יום בעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים תפארת שבנצח

“היום ארבעה ועשרים  יום לעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים” -תפארת שבנצח בין אדם למקום:       א’. עזרני היום, להתבונן עד כמה אתה מתפאר בנו עמך ישראל בכלל וכל יהודי בפרט שנאמר: “ישראל אשר בך אתפאר” ועל ידי התבוננותי, אבוא להוסיף כוח בנפשי,לנצח את יצרי, כי הרי אתה מסתכל עלי וחפץ בניצחוני על מנת שתוכל

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר