תפילה למוצאי יום הכיפורים

“…וירגיש בעצמו שהוא עתה נקי וטהור מכל חטא ועון ממש כמלאך האלוהים על ידי תשובתו האמיתית שקיבל בליבו, ואז בודאי ורפא לו מהגזר-דין שנחתם עליו לרעה ח”ו…” (יסוד ושורש העבודה ,פרק י”א)

תפילה זו נכתבה לפני כמה שנים במוצאי יוה”כ ומבוססת על ספרי קודש רבים

אמנם היא כתובה בלשון יחיד אך כל אחת יכולה להתחבר למילים המבוססות על העבודה שהתורה הקדושה והצדיקים מלמדים אותנו לעשות במוצאי הצום

אבא רחמן, 40 ימים הנוראים עברו מאלול עד שעת נעילה,

קיבלנו מחדש את הלוחות השנים, קיבלנו סליחה כפרה ומחילה-

ברגעים אלו ממש, במוצאי יום הכיפורים אנו טהורים!

אבי היקר, אני לא רוצה להיפרד מהדבקות של התשובה של ימים אלו

רוצה להיות כל השנה במהלך של תשובה,

להיות כל הזמן במהלך של שיפור,

של שינוי,

של התבוננות על מעשיי,

של התקרבות אליך.

רוצה לחיות באמת כראוי

אני באמת רוצה לחיות לגמרי- איך שאתה רוצה שאחיה

אני רוצה לחשוב השנה הזו- רק את המחשבות שאתה רוצה שאחשוב,

אני רוצה לדבר השנה את דברך אשר תשים בפי-דיבורים שאותם אתה רוצה שאדבר,

ולכוון בכל דיבורי תפילתי,

רוצה לעשות רק את המעשים שאתה רוצה ממני,

אני רוצה לחשוב ולזכור ולהרגיש במהלך כל השנה הזו- שאני שליחה שלך אבא ,

בכל דבר שאני עושה – אני שליחה שלך לעשות את מה שאתה מבקש ממני,

אני כ”כ רוצה ללכת בדרך שאתה סללת לי בימים האלו,

ימים שבהם ימינך הייתה פשוטה לקבל שבים והתשובה הייתה בקלות רבה יותר!

עכשיו העבודה שלי היא רק לסמוך עליך כ”כ ולבטוח בך שאכן  זה קרה

אתה ניקית אותי,

טיהרת אותי מכל זוהמת חטאי!

ניתקת  אותי מכל העבר השלילי,

ועכשיו אני  לפניך כתינוק שנולד ללא חטא ועוון,

עזרני להאמין שבאמת עשיתי תשובה,

והתשובה התקבלה במרומים,

ואכן סלחת לי, מחלת לי וכיפרת לי!

להאמין שבאמת קיבלנו את מתנת היום הקדוש –

ושלחת לנו סיעתא דשמיא מיוחדת לשוב אליך בתשובה שלמה,

אני מודה לך על היום הקדוש הזה, יום שבו נדמינו  למלאכי השרת.

יום שבו נתת לי לטעום טעם גן עדן

לאכול מהמזון שהמלאכים ניזונים ממנו.

על ידי ניתוק מהבלי העולם הזה וכל תענוגותיו

זיכתני לעמוד רוב היום לפניך בתפילה ודבקות בך.

יום שבו הלב רצה רק אותך ושום דבר אחר לא מילא את הלב מלבדך!

שמחתי לדרוש אותך ולקרוא לך בהיותך קרוב!

ואחכה שנה שלמה שוב,  לפתיחת י”ג שערי מידות הרחמים מחדש בחודש אלול!

קיבלת על עצמי ואני מקבלת על עצמי תשובה שלמה ואמיתית עד כמה שאני יכולה

בחרטה גמורה על העבר וקבלה אמיתית להבא.

ומשהכרתי  את חסרונותיי ע”י הוידוי עזרני לחפש ולמצוא עצות אמיתיות לתקנן במהלך השנה כולה,

כך שאגיע מוכנה וטהורה יותר באלול הבא!

שמחתי מאוד יום אחד בשנה להתנתק מהרעב של הגוף, להתנתק מהצורך והחיוב להשביע את הגוף,

שמחתי להתחבר לרעבון הנשמה- ולהשביעה בשעות של וידוי ותפילה.

בימים אלו הארת לנו את הדרך אליך, באור מיוחד-אור שנקב וחדר דרך טומאת חטאינו

ואטימות ליבנו וטיהרת את ליבנו לעבדך באמת!

אנא זכנו להרגיש את הקרבה הגדולה שלך אלינו עכשיו במוצאי יום הכיפורים.

אני מודה על האושר האמיתי של הנשמה שאתה בעצמך טיהרת אותה,

אני מודה לך על המים הטהורים שזרקת עלינו,

על שאתה “מקווה ישראל ” – אתה היית המקווה שלנו היום, וטבלנו בך!

“אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים, שנ’ וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר מקווה ישראל ה’, מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב”ה מטהר את ישראל”

ועכשיו עזרני לשמוח שמחה עצומה ולהרגיש הקלה מכל כובד החטאים שמהם השתחררנו!

להרגיש את האושר של ה”אשריכם ישראל”,

להרגיש ולהתרגש מהזכות שקבלנו טהרה ממך!

מהזכות שעטפת אותנו ברחמיך הגדולים!

אני רוצה להאמין באמונה שלמה ולהודות על שהיית מוכן להעביר את כל חטאי ועוונותיי מנגד עינך !

שבאמת סלחת לנו על הכל, ושאתה מתייחס אלינו כאילו לא עשינו דבר שירחיק בינינו מעולם!

אני מודה על ששברת את כל המחיצות שהיו בינינו, את כל המסכים שאנו יצרנו !

ופתחת עבורנו את צינורות השפע מחדש!

“מכל חטאתיכם לפני ה’ תטהרו..” להאמין שניקית אותנו מהכל! מהכל!!!

אבא רחמן ומיטיב!

אני מודה על השיבה אל זרועותיך האוהבות

אני מודה ורוצה ולקבל מחדש את מאור פניך- ישועות, נחמות, חסדים גלויים וגזירות טובות!

עזרני לקחת איתי את מצוות התשובה והוידוי לכל השנה- ולדאוג מידי יום להדבק בך !

והמחובר לטהור – טהור! להישאר טהורה ולשמור על הנקיות שפעלת בנשמתי להאמין

ש”עיצומו של יום מכפר”  (אף ללא תשובה וקל וחומר עם התשובה),

עזרני להאמין בכל ליבי בכוח הסגולי של יום הכיפורים .

שטיהר וניקה אותי מכל חטא, מכל ריחוק ביני ובינך,

(אפילו אם לא הרגשתי התעלות מיוחדת – זה בכוח היום ולא בכוחך)

שטיהר אותי והשאיר אותי זכה ונקייה – כתינוק שנולד ללא חטא ועוון

ועכשיו אני רוצה להתחיל התחלה חדשה לגמרי בחיי.

לזכות לפתוח את עצמי לרחמים אינסופיים שהשפעת על נשמתי !

לשמוח בהם,

להאמין בהם,

ולצאת מהיום בהרגשה של הקלה, תקווה נקיות וטהרה!

כדברי יסוד ושורש העבודה- לצאת בהרגשה נקי’ה וטהורה מכל חטא ועוון ממש כמלאך ה’ צבקות !

לצאת בעיקר עם הרגשת ביטחון בכל השפע שחתמת אותי השנה הזו

שפע של חיים וברכה ושלום ופרנסה טובה וגזירות טובות,

לבטוח שחתמת אותי בספר של ישועות ונחמות וכוחות ודעת לי ולכל עמ”י

לבטוח בך שאתה הולך להשפיע לי את חסדיך הגלויים בשנה מתוקה זו!

השלימי משפטי ביטחון אישיים שלך

אני בטוחה ששנה זו….

ההכנה לסוכות:

“עיקר ההכנה בימים האלו היא, לשמור על האברים שישארו קדושים וטהורים. כדי לזכות לאור והקדושה של האתרוג, שהוא כנגד הלב, ולהדסים הקדושים שהם כנגד העינים, ולערבות שהם כנגד קדושת הפה, והלולב כנגד השדרה, הקומה השלמה.

צריך לשמור על הלב שלא יכעוס…” (שיחות התחזקות)

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

מיוחד ללג בעומר ללמוד סודות מרפאי לב חוה שמילוביץ והרב הגאון הרב מדרכי שריקי

שיעור מיוחד לכבוד ל”ג בעומר יום הילולת התנא הקדושרבי שמעון בר יוחאי שגילה לנו את פנימיות התורה והזוהר הקדוש ריפוי הנפש היהודית ברובד השורשי ביותר הוא רק ע”י סודות התורה להדליק את האש הפנימית שבתוכך ללמוד סודות מרפאי לב ולחיות את חייך ללא סבלעם חוה שמילוביץוהרב הגאון הרב מדרכי שריקי-מכון רמח”ל הרשב”י ועולם התיקון לצפייה

קראי עוד

היום שנים ועשרים יום לעומר, שהם שלושה שבועות ויום אחד חסד שבנצח

עזור לי, להתבונן במעשה האהבה והחסדשאתה פועל עמיועם עמ”יוע”י כך עזריני,לנצח את יצרי. עזור לי,לקחת מחויבותלנצח את יצריבניצחון קלכבר בהתחלה . אנא, עזריני,להיטיב את מעשייולהתחסד איתך שהרי אמרו “הבא לטהר מסיעין לו…”.  יום זה במיוחד,עזור לי, לדון לכף זכות.לעשות חסדע”י רגלי הימניתבזמן השחר. בתפילה–לכוון בתפילת 18 בברכת “סלח לנו”, ולכוון בשם א”לולהתחזק באמונת חכמים.

קראי עוד

היום ארבעה ועשרים  יום בעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים תפארת שבנצח

“היום ארבעה ועשרים  יום לעומר, שהם שלושה שבועות ושלושה ימים” -תפארת שבנצח בין אדם למקום:       א’. עזרני היום, להתבונן עד כמה אתה מתפאר בנו עמך ישראל בכלל וכל יהודי בפרט שנאמר: “ישראל אשר בך אתפאר” ועל ידי התבוננותי, אבוא להוסיף כוח בנפשי,לנצח את יצרי, כי הרי אתה מסתכל עלי וחפץ בניצחוני על מנת שתוכל

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר