תפילה לעורר רחמים על החיילים ועל עם ישראל

תפילה זו מוקדשת להצלחת חיילנו

ולשמירה על כל עם ישראל

 הרבנית חוה שמילוביץ

מצווה להפיץ ולהקדיש כמה דקות ביום

לתפילה על החיילים היקרים.

ב’נפש החיים’ מובא שכל העולמות העליונים מונהגים עפ”י התחתונים,

וכל המלחמה האמיתית והניצחון האמיתי,

תלויים בעצם בעבודת הלב והמחשבה הפנימיים שלנו.

אם כל אחד מאתנו ידאג להיות כיסא ומשכן לשכינה,

כך נגביר את כוח הקדושה וננחל גם ניצחון חיצוני – שרק משקף את הניצחון הפנימי

החיילים עושים את ההשתדלות הגשמית,

ואנו צריכות להשקיע בהשתדלות הרוחנית להצלחתם!

אב הרחמן, החיילים שלנו הם הילדים היקרים שלך, שליחים שלנו, לשמור עלינו

ומקריבים את נפשם וגופם למען השמירה על עם ישראל.

אנא שמור עליהם בעינא פיקחה עילאה (בעין עליונה שפקוחה)

בהשגחה פרטית נפלאה

כך שלא יאונה להם שום נזק ושום כאב או טראומה.

ואף על פי שאנו, עם ישראל, רחוקים מאוד משלמות,

ולמרות חטאינו המרובים, איננו מבקשים אלא בזכות רחמיך, שאינם כלים לעולם.

רחמיך גדולים ואינסופיים, כי אף על פי שמצד הדין יתכן שלא מגיע לנו הניצחון,

אך מאוצר מתנות חינם חוננו, עננו, למענך!

אבינו אב הרחמן – הרי אתה מרחם יותר מכל מרחם,

ורחמיך אמיתיים ועמוקים המה, אנו מבקשים רחמים וחסדים גלויים,

“הראני השם חסדך”, שנוכל לראותם ולהלל את שמך.

בוודאי שאתה דואג לעם ישראל יותר מכל אדם שיכול לדאוג,

בודאי שאתה מרחם על עם ישראל יותר מכל גורם שיכול לרחם.

הרחמים שלך והדאגה שלך אמיתיים ומלאים בחסדים ובישועות,

כי אנו דואגים אך איננו יכולים לעזור בפועל בשטח.

כן, אתה נמצא איתם עכשיו ממש בשטח, בשדה הקרב. 

אנא, היה עמם כך שהם יוכלו לחוש אותך,

לראות אותך ממש, איך אתה אוהב ומשגיח.

הראה להם ניסים אף אם אינם ראויים,

ומתוך זה יתחזק לבבם באמונה טהורה בך,

וישובו בתשובה שלמה.

מאוצר מתנות חינם חננו.

אב הרחמן, יש לך אוצר כזה גדול של ניסים וחסדים מהגאולה האחרונה.

אנא פתח אוצר זה עבורנו, ושפוך עלינו מהנהגתך שאינה בדרך הטבע כלל,

כך שיתגלה ויתגדל שמך וכבודך לעיני כל חי!

אנא, אל תתחשב בכל עוונותינו והמקטרגים עלינו בעולם זה ובעולמות עליונים,

ויגולו רחמיך על מידותיך.

כי הרי הטבע בידך הוא, ובידך לשנות את הדין ולהסיר כל גזירה.

ישועתך כהרף עין, בכוחך להפוך הכול לטובה גלויה.

החיילים שלנו (ועוד אנשים מעם ישראל) נמצאים בשטח המלחמה ממש, חשופים לפגיעה.

אנא, עטוף כל אחד מהם ברחמיך, באהבתך.

תן להם עזות דקדושה, רוח גבורה ללחום את מלחמות ישראל ולהרוג מחבלים וכוחות רשע.

אנא עזור להם, הילחם בעבורם, הם רק שליחיך – עשה בגויים הרשעים דין ומשפט על ידם.

“שובר אויבים ומכניע זדים” – הרי הבטחת לנו ע”י נביאך שתנקום את נקמת עם ישראל בגויים –  אנא קיים את נבואתך “וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ”.

וכל אויבי עמך מהרה יכרתו , והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותשפילם ותכניעם במהרה בימינו,

והארץ תתמלא רק ביהודים, שהם בניך אהוביך אשר בחרת!

זכור לנו את אהבת הבנים והילחם לנו כאב המרחם על בניו,

שומר עליהם ומשגיח השגחה יתרה מכל פגע, ללא שום קשר למעשינו וזכויותינו,

כשם שאמא שומרת על תינוקה הרך שמירה יתרה. עטוף אותם באור שמירתך.

אנא, שמור נא על כל החיילים הללו, היה עמם במלחמה! השגח עליהם השגחה יתרה!

אנא עזור שכל עמך ישראל, בכל מקום שהם בעולם, יתעוררו ויתחזקו בתשובה,

ויתרבו זכויותינו וניזהר מעבירות –

כדי לתת כוח לחיילים לנצח במלחמה ולהעלות את מלכות דקדושה ולהטות את הכף לזכות.

כי ודאי שנתת לנו את המלחמה הזו כדי שנתחזק בך עוד יותר,

לכן עזור לנו מתוך המלחמה הזו רק להתקרב יותר, להתחזק יותר ולבטוח בך אף עוד יותר,

שוודאי בכוחך ננחל ניצחון גדול.

אנא שמע קולנו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו!

ומלפניך ריקם אל תשיבנו,

כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים.

בהצלחה במלחמה הפנימית. השם איתנו, ורוצה בהצלחותינו.

זכרו: מידת הביטחון הפנימי היא החשובה ביותר למשוך את החסד העליון.

“השם לי לא אירא מה יעשה לי אדם”! 

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

תפילה ודמיון מודרך ללידה קלה

תן בי את האמונהשיש בי חכמה ללדת עזור לי להתחבר לעוצמה הנשית שבי,להתחבר לאמונה שנתת בגופיאת הידיעה איך ללדת כי הוא נבנה לשם כך. עזור לי להיות קשובה לגופיולסמוך על החכמה שטמנת בילדעת מה לעשות בזמן הלידה ולדעת כיצד ללדת. וכשתגיע שעת הלידהאני רוצה לסמוך עליך לגמרישבראת את הגוף שלישיידע כיצד להכיל את עוצמת הכאב

קראי עוד

תפילה ללידה

אבא טוב אם אני מאמינה שאתה טובואתה הרי טובאז-הילדים שלי רק יצמחו מהלידה הזואני מחכה לבן/ת הזו שי/תוולד בזמן הכי טובבחודש הכי מוצלח ביום ובשעה הכי מוצלחיםבמזל של בריאות ושמחהוהוצאת כל הכוחות מכוח לפועלשהנשמה הזו תהיה עם גישה וחשיבה חיוביתאהבה ולב פתוח ושמחה וביטחון פנימי ובךואמונה בריאת וחזקה אנא את פניך אבקששנשמה הזו תהיה פסגת

קראי עוד

תפילה בשנתם של ילדיי

לשינה מתוקה ורגוע ניתן לשמוע הרפיות מדהימות מבית ממינדפולנס יהודי בלכתם של ילדיי לישון עזור להם להרפות מכל מתח,עזור להם להשתחרר מכל כעסעזור להם למחול ולסלוח בלב שלםוללכת לישון רק עם מחשבות טובות.אנא השם עזור לי לעזור לילדיי ללכת לישון עם ההרגשהשהם ילדים נפלאיםשאין כמוהם בכל הבריאהוכל אחד יחיד ומיוחד.אנא אוריהאר לילדיי בתוך ליבם פנימהאת

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר