תפילה מי  האיש החפץ חיים

היום יום אחד לפני יום   בריאת העולם כ”ה אלול תשפ”ג

יום הסתלקות הצדיק החפץ חיים זצוק”ל

היום יום אחד לפני יום   בריאת העולם כ”ה אלול תשע”ג

עזרני לעשות התבוננות ותשובה

על כל הדיבורים המיותרים שדיברתי השנה.

וברצוני לחזור בתשובה שלמה

על כל דיבור שדיברתי עם פי-שלא היה כרצונך,

הרי אתה ברחמיך הרבים והעצומים,

השפעת בי ואתה משפיע בי תמיד את שפעת כוח הדיבור,

נתת בי את ה’ (חמשת) מוצאות הפה,

נתת בי את היכולת להוציא בפי ולבטא את מחשבותיי, ריגשותיי

רעיונותיי, ואמונתי.

וראוי היה שפי יהיה מרכבה לשכינתך

ולגילוי כבודך בעולם.

כאשר אני רוצה לעשות תשובה על הדיבור בשורש,

עלי לחפש את השורש והמקור

לכל הדיבורים שלא היו כרצונך.

ושורש הדיבור אינו מתחיל מהפה,

הוא מתחיל מהמחשבות!

הוא מתחיל מהאמונה.

ולכן אני רוצה היום לעשות תשובה על אותם מחשבות שליליות

ואמונות שליליות,

שגרמו לפי לדבר דיבורים שלא היו כרצונך!

הרי אתה ברחמיך הרבים והעצומים,

השפעת בי ואתה משפיע בי תמיד את שפעת הדיבור-

ואני לא השתמשתי כראוי בשפע הזה שנתת בי,

ובמקום לרתום את פי שיהיה ממש כלי לרצונך,

דיברתי בו דיבורים שאינם רצויים לפניך

בשפע שנתת בי ציערתי אותך!

ועל כך אני מבקשת סלח נא, מחל נא, כפר נא!

אני באמת מבקשת מעומק הלב והנשמה- סליחה ומחילה

אין רצוני באלו הדיבורים כלל וכלל והכל בטל ומבוטל,

ולפני השנה החדשה תהפוך לי את כל הזדונות לזכויות!

זכני לתשובה מאהבה.

באמת בלב שלם

אני מתחרטת על כל מחשבה ודיבור שהיו מנותקים ממך, מטובך ורחמנותך!

עזרני לעשות תשובה בעומק ולעקור את החטא בשורשו,

ולהבין שכל דיבור שלא היה כרצונך

נבע ממחשבה שלא הייתה כרצונך

מחשבות של חסרון אמונה שלמה בטובך ורחמנותך,

ובעיקר מחשבות של התבוננות בחלק החסר,

מחשבות  הנובעות מגישת חיים של גאווה-

שלפיה היה צריך להיות משהו אחר במציאות חיי,

אם זה דיבור רע על המציאות,

או מחשבה שהאדם האחר היה צריך להיות אחר –

יותר מושלם ממה שאתה בראת אותו.

כל מחשבות אלו

נובעות מחוסר הכנעה שלי למציאות העכשווית שהיא התגלמות רצונך!

אני מצטערת על כי הרשתי למחשבות כאלו לשהות בתוכי,

ולא התנגדתי אליהן מיד כשהופיעו.

אנא עזור לי לא להתנגד עוד בגישתי ומחשבתי,

לאנשים או מצבים בחיי.

ולהשכיל להבין ולהרגיש שאין שום כוח מלבדך בעולם כלל!

ממליא את כל המצבים בראת עבורי,

ממליא את כל האנשים הבאת לחיי לתיקוני,

מזווית הראיה של האמונה הקדושה-

אין מקום לשום מחשבה שלילית

על המציאות שאתה בראת בחכמתך האינסופית,

אין מקום לשום דיבור שלילי עליה ,

ולא על אנשים שאתה בראת ויצרת.

אני מצטערת מכל ליבי

על שהייתה בתוכי מדי פעם ראיה שגויה על המציאות,

אנא עזרני לשבור את הרצון למלוך על המציאות

ולהמליך אותך כמלך טוב על כל הבריאה כולה!

להאמין ולבטוח כי אתה “מחיה את כולם”

אתה מחיה את כל המצבים בחיי,

ולכן הם כולם טובים, ו”כולם בחכמה עשית”

כולם נובעים מרצונך להיטיב עימי בהטבה נצחית!

ולכן אם באמת תזכה אותי לעשות תשובה בשורש,

ממליא אזכה לראות את העולם אחרת ולדון אותך לכף זכות,

איך שאתה מנהיג עולמך בצורה מושלמת ומדוייקת,

איך שאתה אוהב את בריותך ומיטיב איתם!

עזרני לזכור ולהבין שכל דיבור רע מנתק אותי מהרגשת אהבתך כלפי ,

כלפי ברואיך וכלפי הבריאה כולה.

כל דיבור רע נובע מניתוק שלי מהרגשת אהבתך כלפיי

ועל כן עזור לי!

אבי מרחמי, אלוקי- נצור לשוני מרע!

מכל דיבור שהוא רע על המציאות, מכל דיבור רע על ברואיך או על עצמי,

זכני! להמליך אותך על חיי בשלמות האמונה וביטחון באופן כזה

שלא אוציא מפי שום דיבור שלילי!

כל דיבור שלילי על המציאות הרי הוא פגם גדול- כלשון הרע עליך חלילה!

ואיך אעיז פני, אני השפלה לדבר רע על בוראי ויוצרי,קוני ועושי,

מלך מלכי המלכים המחייה את כל הבריאה כולה ברחמים וחסדים גמורים!

הרי אם היה אפשר לברוא מצב טוב יותר היית עושה זאת,

ואם כך המצב הרי זה שיא החסד והאהבה שלך כלפינו,

אף אם אין זה נראה כך והאהבה נסתרת מחמת עוונותינו.

אנא עזור לי לבטל לגמרי את דעתי ושכלי הדל

לדעת שלך, לאמת שלך

שכולם שליחים לעשות בי את רצונך!

והרצון שלך הוא לעשות לי את הטוב ביותר והניצחי-

הרצון שלך הוא לתת לי את העונג הגדול ביותר,

להעניק לי חיים-  שהם קרבה גדולה אליך והדבקות בך!

בימים אלו מבקשים אנו “זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים

וכותבנו בספר חיים למענך אלוקים חיים”,

ובחסדך אתה מלמד ומדריך אתה אותנו כיצד להיות חיים

“מי האיש החפץ חיים-נצור לשונך מרע”!

זכני לקיים את המצווה הקדושה

“תמים תהיה עם ה’ אלוקיך”

לתת על ליבי את מצוות הביטחון המלא:

שכל מה שנעשה איתי ועם עמ”י ועם הבריאה כולה , הכול  נובע, הכל נבע והכל ינבע מעומק האהבה עצומה שלך, שלעיתים נסתרת מעיננו הגשמיות!

זכני להיות תמימה- להיות שלמה על הנהגתך עימי.

ולחשוב כל הזמן מחשבות של אמונה שמה שאני עוברת עכשיו

זה בדיוק מה שאני צריכה לעבור,

ואין רע יורד מלמעלה,

והברכה והקללה נעשה אצל האדם בעצמו-

עזור לי לבחור בברכה שיש בכל מקרה בחיי,

לבחור בברכה שיש בכל חיבור שלי עם אדם מישראל.

ולחשוב- מה הברכה בכל מקרה?

מה הברכה בכל אדם?

מה הברכה שבכל מצב? בכל אירוע?

עזרני שמוחי יהיה עסוק במציאת תשובה לשאלה זו,

ולא יהיה עסוק בשפיטה שלילית או כף חובה,

זכני לקיים את מצוות

“בצדק תשפוט עמיתך ולא תישא עליו חטא”

ולא לדון אף אדם לכף חובה

לקיים את המצווה הוי דן את כל האדם לכף זכות

ומעכשיו והלאה-

אם יעלו בי מחשבות של טענה והקפדה

וכף חובה ושפיטה שלילית על יחיד או על ציבור,

אני מגלה דעתי שאין רצוני במחשבות כאלו כלל וכלל!

והם נובעים מהיצר הרע וחיילותיו.

וכל רצוני וחפצי לקיים רצונך לשפוט בצדק ולדון לכף זכות,

ואני יודעת שכל יהודי הוא טוב מאוד והוא נשמה טהורה שאתה בראת ,

אנא עזרני לקיים מצוות אלו בשלמות ואנא עזרנו אבינו שבשמים

שהמחשבות או הדיבורים שדיברנו

לא יזיקו לא לזה שדן לכף חובה, ולא לזה שדנים אותו,

ויהיה נשפע לנו רק רחמים וחסדים גלויים!

עזור לי להגביה ולרומם

את כוח הפה והלשון מאוד מאוד

(בפרט בשבוע האחרון של השנה ששקול ככל השנה),

שפי יהיה נקי וטהור בסופה של שנה ובתחילתה אזהר מאוד בדיבוריי,

ולתת שופטים ושוטרים בכל שעריי,

ועזרני שאהיה עסוקה תמיד

במילוי רצונך על ידי דיבורים טובים אודותיך

ואודות הבריאה כולה.

שיהיה פי מרכבה לגלות את האמת העמוקה של הבריאה

לגלות את האהבה העצומה שלך אלינו

לגלות שאתה מלך טוב ורחמן!

חדש בקהילה

המתנה השווה והמיוחדת
חוברת מתנה
מחוה שמילוביץ 
מעל 25 עמודים

מדריך למגנוט שפע

לפרטים על הקורס החדש השנה
Master Soul Therapy
קורס שנתי שיכשיר אותך לטפל בחייך ביסודיות ולעומק
ולעבור תהליך מהפכני שמשנה את החיים מהקצה אל הקצה​

חדש באתר

כח המקווה
אנא זכני לטבול
במקווה טהרה
ולהתחיל התחלה חדשה בחיי,
ולטבול בים רחמיך
המטהרים,
המזככים
להמשך התפילה…

אולי יעניין אותך?

תפילה ודמיון מודרך ללידה קלה

תן בי את האמונהשיש בי חכמה ללדת עזור לי להתחבר לעוצמה הנשית שבי,להתחבר לאמונה שנתת בגופיאת הידיעה איך ללדת כי הוא נבנה לשם כך. עזור לי להיות קשובה לגופיולסמוך על החכמה שטמנת בילדעת מה לעשות בזמן הלידה ולדעת כיצד ללדת. וכשתגיע שעת הלידהאני רוצה לסמוך עליך לגמרישבראת את הגוף שלישיידע כיצד להכיל את עוצמת הכאב

קראי עוד

תפילה ללידה

אבא טוב אם אני מאמינה שאתה טובואתה הרי טובאז-הילדים שלי רק יצמחו מהלידה הזואני מחכה לבן/ת הזו שי/תוולד בזמן הכי טובבחודש הכי מוצלח ביום ובשעה הכי מוצלחיםבמזל של בריאות ושמחהוהוצאת כל הכוחות מכוח לפועלשהנשמה הזו תהיה עם גישה וחשיבה חיוביתאהבה ולב פתוח ושמחה וביטחון פנימי ובךואמונה בריאת וחזקה אנא את פניך אבקששנשמה הזו תהיה פסגת

קראי עוד

תפילה בשנתם של ילדיי

לשינה מתוקה ורגוע ניתן לשמוע הרפיות מדהימות מבית ממינדפולנס יהודי בלכתם של ילדיי לישון עזור להם להרפות מכל מתח,עזור להם להשתחרר מכל כעסעזור להם למחול ולסלוח בלב שלםוללכת לישון רק עם מחשבות טובות.אנא השם עזור לי לעזור לילדיי ללכת לישון עם ההרגשהשהם ילדים נפלאיםשאין כמוהם בכל הבריאהוכל אחד יחיד ומיוחד.אנא אוריהאר לילדיי בתוך ליבם פנימהאת

קראי עוד

הצטרפי לקבוצת הווצאפ השקטה שלנו לקבלת תכנים לחגים כלים מעשיים, חומרי התנסות והשראה הקשורים לחגים. את מוזמנת להתרפא עם הזמן

אתר קורסים מתקדם מבית
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

לפרטים על הקורס הטיפול החדש שנפתח בקרוב

Master Soul Therapy

צרי עמנו קשר

התחברות לאתר